Skip navigation.

Personální struktura Výzkumného záměru „Pluralita kultury a demokracie“

Výzkumní zaměstnanci:

Arbeit, Marcel, Prof., PhDr., Dr. – hlavní řešitel výzkumného záměru

výzkum plurality v literatuře amerického Jihu, recepce americké literatury v českých zemích od r. 1945 a plurality v kanadské kinematografii od 70. let

Bilík, Petr, Mgr., Ph.D.

výzkum vztahu ČsT a filmu a ideologických schémat v české audiovizuální kultuře od roku 1945

Burianová, Zuzana, Mgr., Ph.D.

výzkum kulturní plurality v brazilské literatuře 2. pololetí 20. století

Hudec, Zdeněk, Mgr., Ph.D.

výzkum ideologických schémat ve světové audiovizuální kultuře, americký historický film

Guziur, Jakub, Mgr., Ph.D.

literární modernismus a jeho vztah k populární kultuře

Jařab, Josef, Prof., PhDr., CSc., Dr.h.c.

výzkum afroamerické kultury a plurality v americké poezii

Jelínková, Ema, Mgr., Ph.D.

výzkum demokratizační funkce satiry v britské literatuře

Krč, Eduard, Doc., PhDr., Dr.

výzkum plurality v španělské próze od 2. poloviny 20. století

Pechal, Zdeněk, Doc., PhDr., CSc.

výzkum současné ruské literatury

Peprník, Jaroslav, Prof., PhDr., CSc.

výzkum recepce amerického Západu v české kultuře, české osobnosti v Americe

Peprník, Michal, Prof., PhDr., M.Phil., Dr.

výzkum postmoderní plurality v literatuře a kořenů am. demokracie v literatuře 19. století

Ptáček, Luboš, Mgr., Ph.D.

výzkum ideologických schémat v české audiovizuální kultuře od roku 1918

Sweney, Matthew, PhDr., M.A.

výzkum paperbacku jako kulturního jevu

Sýkora, Michal, Mgr., Ph.D.

výzkum vizí uspořádání světa ve světové literatuře 20. století

Šaradín, Pavel, Doc., Mgr., Ph.D.

výzkum vlivu populární kultury na volební kampaně v USA

Trušník, Roman, Mgr., Ph.D.

výzkum amerického homosexuálního románu druhé poloviny 20. století

Voždová, Marie, Doc., PhDr., Ph.D.

výzkum současného francouzského románu v pluralitní společnosti

Weiß, Michaela, Mgr., Ph.D.

kulturní pluralita v díle židovských autorů 20. století

Zajícová, Lenka, Doc., Mgr., Ph.D.

střet španělštiny s guaraní v kulturní a jazykové praxi paraguayských Indiánů

Další členové řešitelského týmu – dokumentátoři provádějící excerpci a pomocný výzkum:

Gill, Simon, M.A.

Janebová, Markéta, Mgr., Ph.D.

Knápková, Martina, Mgr.

Pomocný personál:

Večeřová, Kamila, Ing.

finanční referentka projektu, sekretářka VZ