Skip navigation.

O knihovně

Součástí výzkumného záměru je vlastní knihovna populárních žánrů, jejíž hlavní (a v současnosti jediná dostupná a katalogizovaná) část byla získána darem od britského sběratele, recenzenta a autora Geralda Bishopa.
Původní sbírka obsahuje přibližně 4000 svazků, z toho téměř všechny v anglickém jazyce. Najdeme v ní především žánry science fiction a detektivního románu (pod nálepku "science fiction" bychom mohli zařadit více než polovinu všech výtisků), ostatní populární žánry (od hororu přes komiks až k romantické literatuře a některým specifickým odnožím dobrodružného románu) jsou pak zastoupeny spíše okrajově.
Datem vydání se většina knih a časopisů pohybuje od konce padesátých po začátek osmdesátých let minulého století; zajímavostí je, že se jedná vesměs o britská vydání, oproti svým americkým protějškům v současné době podstatně hůře dostupná.
Knihovna záměru disponuje vlastní místností v Křížkovského ulici 14 v Olomouci, otevírací hodiny pro veřejnost byly stanoveny na každou pracovní středu od 14:30 do 17:30; po dohodě (viz kontakt níže) je knihovnu možno navštívit i v kterýkoliv jiný den.
V knihovně proběhla kompletní katalogizace původní Bishopovy sbírky. Do dořešení některých technických problémů (ochrana výtisků před poškozením a instalace ex libris) jsou knihy dostupné pouze prezenčně; absenčně pouze v případě doloženého výzkumu na příslušné téma.

V místnosti knihovny je pro zájemce dostupných několik studijních stolků, počítač s připojením k internetu (případně možnost připojení vlastního přenosného počítače), tiskárnou a skenerem a asistence knihovníka.

Probíhající úpravy a plány do budoucnosti

V současné době v knihovně kromě normálního provozu pro veřejnost probíhá dlouhodobá podrobnější katalogizace antologií a časopisů, připravujeme opravu několika knih poškozených při transportu sbírky do České republiky, zakoupení a instalaci ochranných obalů a speciálních ex libris pro původní Bishopovu sbírku; v širším horizontu pak další rozšiřování katalogu, zejména o knihy získané formou daru od členů a sympatizantů výzkumného záměru „Pluralita kultury a demokracie“.

Elektronické katalogy a kontakt

Knihovna pro studium populární kultury

Knihovna Centra pro srovnávací kulturní studia

Knihovna Nathana Hugginse

V současné době probíhá převod databází do souborného katalogu Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontakt na knihovníka