Skip navigation.

Publikační činnost

Seznam osob:

Podrobný seznam publikací:

Arbeit, Marcel:

Fred Chappell, Cormac McCarthy a proměny románu na americkém Jihu [Fred Chappell, Cormac McCarthy and Transformations of the Southern Novel]. Olomouc, Periplum 2006. 295 s.

Vypravěči amerického Jihu [Narrators of the American South]. Ed. Marcel Arbeit a Jakub Guziur. Praha a Litomyšl, Ladislav Horáček – Paseka 2006. 304 s.

America in the Course of Human Events: Presentations and Interpretations [Amerika v běhu lidského dění: prezentace a interpretace]. Ed. Josef Jařab, Marcel Arbeit a Jenel Virden. Amsterdam, VU University Press 2006. 306 s.

"Dva příběhy z Wall Streetu: Americké psycho a Bartleby jako nezávislé filmové satiry [Two Wall Street Stories: American Psycho and Bartleby as Independent Cinematic Satires]." Cinepur 14, 2005, č. 38, s. 28–31.

"Hal Hartley – vypravěč s duší výtvarníka [Hal Hartley: The Narrator with the Soul of a Painter]." Cinepur 14, 2005, č. 40, s. 31–35.

"Harry Crews – zlý muž jižanské literatury [Harry Crews: The Bad Man of Southern Literature]." Aluze 9, 2005, č. 1, s. 41–45.

"Larry Brown – samouk s mnoha učiteli [Larry Brown: The Self-Educated Writer with Many Teachers]." Aluze 9, 2005, č. 2, s. 30–34.

"Atom Egoyan: Pravdy a lži [Atom Egoyan: Truths and Lies]." Cinepur 14, 2005, č. 41, s. 44–45.

"Tak málo otázek, a tolik odpovědí: dvojrozměrná Amerika Larse von Triera [So Few Questions, and So Many Answers: Two-Dimensional America of Lars von Trier]." Cinepur 14, 2005, č. 42, s. 56–57.

"Barry Hannah – nedůsledný postmodernista [Barry Hannah: An Inconsistent Postmodernist]." Aluze 9, 2005, č. 3, s. 35–40.

"The Brave Fighters Against Stereotypes in Their Own Lives in Richard Ford's Novellas." In: America: Home of the Brave. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 183–196.

"Zkráceno a upraveno: detektivní a kriminální povídky z amerických zdrojů v českých periodikách po roce 1945 [Abridged and Adapted: Detective and Criminal Short Stories from American Sources in Czech Periodicals After 1945]." In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Ed. Michal Jareš, Pavel Janáček a Petr Šámal. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2005, s. 226–237.

"Několik podob americké autobiografie [Several Faces of American Autobiography]." Host 22, 2006, č. 1, s. 76–79.

"Autobiografie na americkém Jihu [Autobiography in the American South]." Host 22, 2006, č. 1, s. 96–98.

"Současný kanadský film I: Existencialismus v kanadském filmu aneb všichni jsme na světě sami [Contemporary Canadian Film I: Existencialism in Canadian Film, or We Are All Alone in the World]." Cinepur 15, 2006, č. 46, s. 10–15.

"Současný kanadský film II: Anglofonní a frankofonní kanadský film – proces neúmyslného sbližování [Contemporary Canadian Film II: In English and French – the Process of Unconscious Coming Together]." Cinepur 15, 2006, č. 47, s. 8–13.

"Kde film je ještě uměním: kanadský film od osmdesátých let 20. století [Where Movies Are Still Art: Canadian Cinema Since the 1980s]." In: 32. Letní filmová škola Uherské Hradiště 21/07–30/07/2006. Uherské Hradiště, [Asociace českých filmových klubů] 2006, s. K13–K26.

"Adoptivní syn české literatury – Afroameričan Langston Hughes [Adoptive Son of Czech Literature – Afro-American Langston Hughes]." In: Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Svazek 1. Ed. Stanislava Fedrová. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2006, s. 424–435.

"Kanadský film: pluralita kultur, žánrů a pohledů na dnešní svět [Canadian Cinema: Plurality of Cultures, Genres, and Looks at the Contemporary World]." Aluze 10, 2006, č. 1, s. 203–209.

"(Don't) Gimme that Ole Time Religion: The Journey to Atheism in Southern Fiction." American Studies in Scandinavia: A Southern Issue 38, 2006, č. 2, s. 122–137.

"Violence as a Means of Intercultural Communication in Recent Southern Fiction [Násilí jako prostředek mezikulturní komunikace v současné jižanské próze]." In: America in the Course of Human Events: Presentations and Interpretations. Ed. Josef Jařab, Marcel Arbeit a Jenel Virden. Amsterdam, VU University Press 2006, s. 217–228.

"Sears, Roebuck Catalog Games: The Portable Shop Window and Southern Literature [Hry s katalogem zásilkové firmy Sears, Roebuck: přenosná výkladní skříň a jižanská literatura]." In: Poverty and Progress in the U.S. South Since 1920. Ed. Suzanne W. Jones and Mark Newman. Amsterdam, VU University Press, 2006, s. 29–40.

"Vypravěči amerického Jihu [Narrators of the American South]." In: Vypravěči amerického Jihu. Ed. Marcel Arbeit a Jakub Guziur. Praha a Litomyšl, Ladislav Horáček – Paseka 2006, s. 8–27. – Také "Fred Chappell", s. 50–53, "Lewis Nordan", s. 75–78, "Richard Ford", s. 97–100, "Flannery O'Connorová", s. 125–128, "Elizabeth Spencerová", s. 207–210, "Harry Crews", s. 296–299.

"'An Arm's Length Relationship to Violence': An Interview with Lewis Nordan [V těsné blízkosti násilí: rozhovor s Lewisem Nordanem]." Mississippi Quarterly 60.4 (Fall 2007): 623−633. – Vyšlo 2008 – ISSN 0026637X – Marcel Arbeit byl navíc hostujícím editorem (spolu s Thomasem Ærvoldem Bjerrem ze Syddansk Universitet Odense, Dánsko) celého čísla (poprvé v šedesátileté historii časopisu svěřeno monotematické číslo dvěma editorům mimo USA).

"Desperate and Happy in the Disharmonious World: Lewis Nordan and the Absurd [Zoufalí a šťastní v disharmonickém světě: Lewis Nordan a absurdno]." Mississippi Quarterly 60.4 (Fall 2007): 635−660. – Vyšlo 2008. – ISSN 0026637X.

"Potíže s komunikací ve filmech Patricie Rozemy [Communication Gaps in Patricia Rozema's Films]." Aluze 10, 2006, č. 3, s. 177–183. – Vyšlo v březnu 2007. – ISSN 1212-5547.

"Retrospektivní pohled na americký nezávislý film: Sundance v Karlových Varech [A Retrospective Look at American Independent Filmmaking: Sundance in Karlovy Vary]." Aluze 11, 2007, č. 1, s. 77–84. – ISSN 1212-5547.

"Profil – Robert Altman [Robert Altman: A Profile]." Cinepur 16, 2007, č. 50, s. 25–29. – ISSN 1210-678X.

"Znásilnění v modelových filmech [Rape in Allegorical Movies]." Cinepur 16, 2007, č. 54, téma Škodí film?, s. 20–26. – ISSN 1210-678X.

"Osudové hody mincí: Cormac McCarthy [Fatal Tosses of the Coin: Cormac McCarthy]." Cinepur 17, 2008, č. 56, s. 18–20. – ISSN 1210-678X.

"Crewsův auťák k sežrání [Crews's Car to Be Eaten]." In: Crews, Harry. Auťák. Praha: Argo, 2007, s. 118–126. – ISBN 978-80-7203-877-0.

"Ellis a jeho Americké psycho pod nánosem času [Ellis and His American Psycho Under the Layers of Time]." In: Ellis, Bret Easton. Americké psycho. Praha: Nakladatelství XYZ, 2007. 416–425. – ISBN 978-80-87021-27-9.

"A Place of Growing Up, or Getting Lost: New York and Southern Writers [Místo, kde lze dospět nebo se ztratit: New York a jižanští autoři]." In: New York: Cradle of America's Cultural Plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 37–62. – ISBN 978-80-244-1843-8.

"Death of Body, Death of Mind: Richard Ford's 'Quality Time' and 'Abyss' [Smrt těla, smrt mysli: 'Kvalitně strávený čas' a 'Propast' Richarda Forda]." In: Les péchés innombrables de Richard Ford, et quelques autres [A Multitude of Sins of Richard Ford and the Other People]. Ed. Gérald Préher a Brigitte Zaugg. Metz: Université Paul Verlaine-Metz, [2008], s. 51–69. – ISBN 978-2-917403-03-7.

"'If You Are Still Alive, You Haven't Lost': An Interview with Richard Ford [Každý, kdo ještě žije, je vlastně úspěšný: Rozhovor s Richardem Fordem]." In: Les péchés innombrables de Richard Ford, et quelques autres [A Multitude of Sins of Richard Ford and the Other People]. Ed. Gérald Préher a Brigitte Zaugg. Metz: Université Paul Verlaine-Metz, [2008], s. 291–299. – ISBN 978-2-917403-03-7.

"Why Is Alien So Alien? The Ethnic Other in Harry Crews and Lewis Nordan [Proč jsou cizinci tak cizí? Etnická příznakovost u Harryho Crewse a Lewise Nordana]." In: Southern Ethnicities. Ed. Youli Theodosiadou. Thessaloniki: Kornelia Sfakianaki Editions, 2008, s. 15–30. – ISBN 978-960-6681-14-1.

"Miracles for Sale and Other Films of Detection and the Occult [Zázraky na prodej a jiné detektivní příběhy s okultními prvky]." In: The Cinema of Tod Browning: Essays of the Macabre and Grotesque. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2008, s. 214−230. – ISBN 978-0-7864-3447-3.

Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives [Kultovní próza a kultovní filmy: různé perspektivy]. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 258 s. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"Cult Film, Cult Fiction: Plurality of Views [Kultovní filmy, kultovní knihy: různé přístupy]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 7−19. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"No Real Heroes in Cult Novels: Cormac McCarthy's 'The Border Trilogy' [V kultovních dílech nejsou žádní opravdoví hrdinové: 'Hraničářská trilogie' Cormaca McCarthyho]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 209−236. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"Ulmer's Anti-Syphilis Film: Damaged Lives and Its Novelization [Ulmerův film proti syfilidě: Pokažené životy a jejich románová verze]" In: Edgar G. Ulmer: Essays on the King of the B's. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2009, s. 63−88. – ISBN 978-0-7864-3700-9.

"Josef Jařab: A Comprehensive Bibliography, 1966–2009." Moravian Journal of Literature and Film 1.1 (Fall 2009): 15–47. (ISSN 1803-7720)

"Living Cultural Plurality: A Tribute to Josef Jařab [Život v kulturní pluralitě: Pocta Josefu Jařabovi]." Moravian Journal of Literature and Film 1.1 (Fall 2009): 5–12. (s Michalem Peprníkem) (ISSN 1803-7720)

"Muž z Londýna: Tarrova existenciální detektivka [The Man from London: Tarr's Existencialist Detective Story]." Cinepur 19, 2010, č. 67, s. 60–61. (ISSN 1213-516X)

"Anděl v nemilosti: vítězný film z loňských Karlových Varů [Angel in Disfavor: The Winner of Last Year's Karlovy Vary Festival]." Cinepur 19, 2010, č. 70, s. 31–33. (ISSN 1213-516X)

"Egoyanovy pravdivé lži z druhé ruky [Egoyan's Truthful Lies, Second-Hand]." Cinepur 19, 2010, č. 71, s. 26–27. (ISSN 1213-516X)

"Ulmer's Anti-Syphilis Film: Damaged Lives and Its Novelization [Ulmerův film proti syfilidě: Pokažené životy a jejich románová verze]." In: Edgar G. Ulmer: Essays on the King of the B's. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2009, s. 63¬¬−88. (ISBN 978-0-7864-3700-9)

"McCarthyho porce syrového masa na talíři historie [McCarthy's Dish of Raw Meat on the Plate of History]." In: McCarthy, Cormac: Krvavý poledník aneb Večerní červánky na západě. Praha: Argo, 2009, s. 351–376. (ISBN 978-80-257-0141-6)

"Fred Chappell – jižanský fantasta všedního dne [Fred Chappell: A Southern Fantasy Lover for Ordinary Days]." In: Chappell, Fred: Věci mimo nás. Ed. Marcel Arbeit. Praha: Argo, 2009, s. 157–171. (ISBN 978-80-257-0204-8)

"Literární pasti a mystifikace Flannery O’Connorové [Literary Traps and Mystifications of Flannery O'Connor]." In: O'Connor, Flannery. Dobrého člověka těžko najdeš. Praha: Argo, 2010, s. 225–236. (ISBN 978-80-257-0283-3)

"Lies as the Structural Element in the Fiction of Lewis Nordan." In: The Southern State of Mind. 2nd edition. Ed. Jan Nordby Gretlund. Columbia: University of South Carolina Press, 2010, s. 175–184. (ISBN 978-1-57003-899-0)

"Lewis Nordan – Lightning Song [Lewis Nordan, Píseň blesku]." In: Still in Print: The Southern Novel Today [Stále v tisku: jižanský román současnosti]. Ed. Jan Nordby Gretlund. Columbia: University of South Carolina Press, 2010, s. 216–230. (ISBN 978-1-57003-943-0, pbk. 978-1-57003-944-7)

America in Motion. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc, Univerzita Palackého 2010. (ISBN 978-80-244-2458-3) – Spolueditor sborníku.

"When the Car Stops, Trouble Begins: Doris Betts's Heading West [Když auto zastaví, začnou problémy: Mířit na západ Doris Bettsové]." In: America in Motion. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 139–154. (ISBN 978-80-244-2458-3)

"Kurs přežití v podání Jamese Dickeyho [A Survival Course According to James Dickey]." In: Dickey, James. Vysvobození. Praha: Argo, 2011. 263–277. (ISBN 978-80-257-0398-4)

"Hledání, bloudění a smrt: McCarthyho alegorická Vnější tma [Searching, Wandering, and Death: McCarthy's Allegorical Outer Dark]." In: McCarthy, Cormac. Vnější tma. Praha: Argo, 2011. 207–218. (ISBN 978-80-257-0523-0)

"Teologie v rouše opičím: Absurdní svět amerického Jihu [Theology in Monkey Clothes: The Absurd World of the American South]." In: O'Connor, Flannery. Moudrá krev. Praha: Argo, 2011. 151–164. (ISBN 978-80-257-0509-4)

"Life as a Set of Games and Invented Stories in Lewis Nordan's Fictional Memoir [Život jako soubor her a smyšlených příběhů v beletristických memoárech Lewise Nordana]." In: Lewis Nordan: Humor, Heartbreak, and Hope [Lewis Nordan: humor, zlomená srdce a naděje]. Ed. Barbara A. Baker. Auburn; Tuscaloosa: Pebble Hill; University of Alabama Press, 2012. 42–63. (ISBN 978-0-8173-5681-1)

"Southern Writers outside the South and Their Identities: The Case of Elizabeth Spencer." In: E pluribus unum or E pluribus plura? Unity and Diversity in American Culture. Ed. Hans-Jürgen Grabbe, David Mauk a Ole Moen. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2011, s. 133–146. (ISBN 978-3-8253-5857-0)

"Southern (Un)Popularities [Úvod: Co činí Jih (ne)populárním]." In: The (Un)Popular South: Proceedings of the Southern Studies Forum Biennial Conference, September 6–9, 2007, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Ed. Marcel Arbeit a M. Thomas Inge. Olomouc, Palacký University 2011, s. 7–20. (ISBN 978-80-244-2888-8)

"Popular Fiction on (Un)Popular Southern Themes: Fred Chappell's Fantastic Stories [Populární beletrie na (ne)populární jižanská témata: fantastické příběhy Freda Chappella]." In: The (Un)Popular South: Proceedings of the Southern Studies Forum Biennial Conference, September 6–9, 2007, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Ed. Marcel Arbeit a M. Thomas Inge. Olomouc, Palacký University 2011, s. 171–196. (ISBN 978-80-244-2888-8)

Bilík, Petr:

"Exilové ne-ukojení [The Exile's Non-Satisfaction]." Cinepur 14, 2005, č. 39, s. 62.

"Realistické tendence českého filmu [Realistic Tendencies of the Czech Cinema]." Aluze 10, 2006, č. 1, s. 146–152.

"Lepší časy možná přijdou [Better Times Will (Probably) Come]." Rozrazil 2, 2007, č. 1, s. 15–17. – ISSN 1801-4755.

"Velké souvislosti v malých poměrech aneb Steiner očima Husákových dětí [Great Continuities on a Small Scale, or Steiner as Seen by Husák's Children]." In: George Steiner a myšlenka Evropy. Ed. Josef Jařab a Jakub Guziur. Olomouc: Periplum, 2006, s. 79–89. – Vyšlo v roce 2007. – ISBN 80-86624-30-7.

"Dialogy s Ivanem Passerem a dějinami kinematografie [Dialogues with Ivan Passer and the History of Cinema]." Iluminace 2009, č. 1, s. 131–134. (ISSN 0862-397X)

Ladislav Helge: Cesta za občanským filmem [Ladislav Helge: The Journey toward Citizen's Cinema]. Brno: Host, 2011. 228 s. (ISBN 978-80-7294-588-7)

Burianová, Zuzana:

"Poezie průzračnosti [The Poetry of Transparency]." Host 21, 2005, č. 9, s. 75–76.

"Eugénio de Andrade: A Poética da Luminosidade [Eugénio de Andrade: poezie světla]." In: Romanica Olomucensia XV. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 87–2005. Ed. Jiří Černý a Jan Holeš. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 21–32.

"O (des)amor nos contos de Rubem Fonseca [(Ne)láska v povídkách Rubema Fonseky]." Études Romanes de Brno. Ed. Petr Kyloušek. Brno, Masarykova Univerzita 2006, s. 137–145.

"Rubem Fonseca – mistr románových koktejlů a 'brutálních' povídek [Rubem Fonseca – Master of Novelistic Cocktails and 'Brutal' Short Stories]." Host 23, 2007, č. 5, s. 81–82. – ISSN 1211-9938.

"A Poética do Instante em Contos Exemplares de Sophia de Mello Breyner Andresen [Poetika okamžiku v Příkladných povídkách Sophie de Mello Breyner Andresenové]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 20, 2008, č. 2. – V tisku. – ISSN 1802-8713.

Třetí břeh času: čas a věčnost v Prvních příbězích (The Third Bank of Time: Time and Eternity in The First Stories). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 143 s. – Vyšlo v roce 2007. – ISBN 80-244-1546-1.

"A Poética do Instante em Contos Exemplares de Sophia de Mello Breyner Andresen [The poetics of the instant in Exemplary Tales by Sophia de Mello Breyner Andresen; Poetika okamžiku v Příkladných povídkách Sophie de Mello Breyner Andresenové]." Romanica Olomucensia 21, 2009, č. 1, s. 44–51. (ISSN 1803-4136)

"Láska ve stínu burití [Love in the shadow of the buriti palm]." Host 25, 2009, č. 6, s. 50–52. (ISSN 1211-9938)

"O Vinho no Brasil e Sua Presença na Literatura [The Wine in Brazil and Its Presence in Literature; Víno v Brazílii a jeho přítomnost v literatuře]." Romanica Olomucensia 23, 2011, č. 1, s. 39–49. (ISSN 1803-4136)

"Reprezentace marginalizovaných skupin v moderní brazilské próze [Representation of Marginalized Groups in Modern Brazilian Fiction]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 63–83. (ISBN 978-80-244-2981-6)

"Contos com Vinho Madeira [Short Stories with Madeira Wine; Povídky s vínem Madeira]." In: Víno jako multikulturní fenomén: sborník příspěvků z mezinárodní interdisciplinární konference, Olomouc 28.–29.4.2011 (CD) [Wine as a Multicultural Phenomenon: Proceedings of the International Interdisciplinary Conference, Olomouc 28.–29.4.2011 (CD)]. Ed. Klára Bendová a Lucie Vavrysová. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2011, s. 8–15. (ISBN 978-80-87533-00-0)

Gill, Simon:

Intercultural Activities [Mezikulturní aktivity]. Shanghai, Shanghai Educational Publishing House 2006. 64 s. (s Michaelou Čaňkovou)

"How to… Use Advertisements [Jak… používat reklamy]." In: The Best of the British Studies Web Pages. Ed. A. Pulverness. Warsaw, British Council 2006, s. 178–184.

Guziur, Jakub:

"Mary Rudge de Rachewiltz a její otec Ezra Pound [Mary Rudge de Rachewiltz and Her Father Ezra Pound]." Revolver Revue 2006, č. 64, s. 187–190.

"Konfucius Pound [Confucius Pound]." Revolver Revue 2006, č. 64, s. 231–240.

"Próteus Dylan? [Proteus Dylan?]." Host 22, 2006, č. 6, s. 75–82.

"Hebraismus a helénismus jako pojmy teorie kultury a jejich vliv na identitu amerických Židů [Hebraism and Hellenism as Concepts of the Theory of Culture and Their Influence on the Identity of American Jews]." In: Úvod do studia judaistiky. Ed. Jakub Guziur. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 71–82.

"Utvrzování a preformace – mocné zbraně v rukou recenzenta [Reassurance and Preformation – Reviewer's Two Mighty Weapons]." Aluze 12, 2008, č. 1, s. 102–107. – ISSN 1212-5547.

George Steiner a myšlenka Evropy [George Steiner and the Idea of Europe]. Ed. Josef Jařab a Jakub Guziur. Olomouc: Periplum, 2006. 126 s. – Vyšlo v roce 2007. – ISBN 80-86624-30-7.

"Gramotnost, humanismus a lidství v díle George Steinera [Literacy, Humanism and Humanity in George Steiner's Work]." In: George Steiner a myšlenka Evropy. Ed. Josef Jařab a Jakub Guziur. Olomouc: Periplum, 2006, s. 7–37. – Vyšlo v roce 2007. – ISBN 80-86624-30-7.

Příliš těžké lyry: Eseje o rekonstrukci smyslu v Eliotově Pustině a Poundových Cantos [Lyres Far Too Heavy: Reconstructing the Meaning in Eliot's The Waste Land and Pound's Cantos]. Brno: Host, 2008. 160 s. – ISBN 978-80-7294-283-1.

"The Cult of Love in Pound's Cantos [Kult lásky v Poundových Cantos]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 51–63. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"Překladatel versus básník [Translator vs. Poet]." In: Translatologica Ostraviensia II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007, s. 60–63. – ISBN 978-80-7368-378-8.

"Píseň, (sebe)láska, (ne)soulad: Zlomky eseje o Leonardu Cohenovi [Song, (Self)Love, (Dis)Harmony: Fragments of an Essay on Leonard Cohen]." Host 25, 2009, č. 6, s. 80–83. (ISSN 1211-9938)

"The Legacy of the Vortex: Popular Music as Counter-environment [Dědictví vortexu: populární hudba jako protiprostředí]." In: America in Motion. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 81–93. (ISBN 978-80-244-2458-3)

Sochař básník Michael Lekakis [Poet and Sculptor Michael Lekakis]. Olomouc: Periplum, 2010. 136 s. (ISBN 978-80-87274-05-7)

Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos: Pohledy na kulturu v moderní době [Apollo Blind, Dionysius Castrated: Views of Culture in the Modern Times]. Praha: Pulchra, 2010. 155 s. (ISBN 978-80-87-377-23-9)

"Třísky rodokmenu [Splinters of the Family-tree]." In: Rachewiltz, Mary de. Diskrétnosti: Ezra Pound, otec a učitel. Jinočany: H&H, 2009, s. 323–342. (ISBN 978-80-7319-096-5)

"Pod Tchaj-šanem [Under Taishan]." In: Rachewiltz, Patrizia de. Můj Tchaj-šan. Jinočany: H&H, 2010, s. 61–68. (ISBN 978-80-7319-100-9)

Rodokmen Mary de Rachewiltz [The Family Tree of Mary de Rachewiltz]. Opava: Perplex, 2011. 133 s. (ISBN 978-80-87370-03-2)

Hudec, Zdeněk:

"Sam Peckinpah." Cinepur 14, 2005, č. 40, s. 36–41.

"Film a dějiny [Film and History]." Cinepur 14, 2005, č. 41, s. 60–61.

"Střídmá lekce z humanismu à la these (Peter Solan: Boxer a smrť) [A Serious Lesson from Humanism à la thèse: Peter Solan: The Boxer and Death). In: Prípad Peter Solan. Olomouc, [Univerzita Palackého] 2005, s. 10–13.

"Glumovův deník: Ejzenštejnova první filmová režie [Glumov's Diary: Eisenstein's First Film Direction]." Cinepur 15, 2006, č. 47, s. 40–41.

"Sex a politika: 'levý freudismus' v evropské kinematografii 70. let (I) [Sex and Politics: Left Freudism in West European Cinematography in the 1970s (I)]." In: Kontext(y) V. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica-Aesthetica 30–2006. Ed. Michal Sýkora. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 27-53.

"Spalovač mrtvol a černý humor [The Cremator and Black Humor]." Cinepur 16, 2007, č. 50, s. 30–33. – ISSN 1210-678X.

"Láska, něha, tělocvik: Hříšné noci jako stručný průvodce zlatou érou porna [Love, Tenderness, Physical Education: Boogie Nights as Short Guide to the Golden Age of Porn]." Cinepur 16, 2007, č. 51, s. 20–23. – ISSN 1210-678X.

"Eisenstein's Das Kapital: Attempting a New Genre [Ejzenštejnův Kapitál jako přístup k novému žánru]." Estetika 45 (1), 2008, č. 2, s. 184–197. – ISSN 0014-1291.

"Až na krev: Třetí zjevení sv. Daniela [There Will Be Blood: The Third Revelation of St. Daniel]." Cinepur 16, 2008, č. 58, s. 36–38. – ISSN 1210-678X.

"The Instinctive Radicalism of the Films of Sam Peckinpah [Instinktivní radikalismus ve filmech Sama Peckinpaha]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 177–192. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"Konec avantgardy a stalinská éra: k sovětskému filmu 30. let [The End of Avant-garde and the Stalinist Era: On the Soviet Film in the 1930s]. Mezinárodní politika 33, 2009, č. 8, s. 22–25. (ISSN 0543-7962)

"Násilí a katarze [Violence and Catharsis]." Kino-Ikon 13, 2009, č. 2, s. 99–138. (ISSN 1335-1893)

"Utopie a vrčící kopírky [Utopia and the Purring Copy Machines]." Cinepur 19, 2010, č. 67, s. 10–11. (ISSN 1213-516X)

"Revoluční sterilita filmové formy: Che Guevara Stevena Soderbergha [The Revolutionary Sterility of Film Form: Che Guevara after Steven Soderbergh]." Cinepur 19, 2010, č. 72, s.32–37. (ISSN 1213-516X)

Sam Peckinpah a jeho filmy: Biologický obraz světa [Sam Peckinpah and His Films: A Biological Picture of the World]. Praha: Casablanca, 2010. 454 s. (ISBN 978-80-87292-02-0)

"Attempting to Employ an Interdisciplinary Approach in Film Studies: Interview with Ivo Pondělíček [Ve vědě o filmu jsem usiloval o interdisciplinární přístup: Rozhovor s Ivo Pondělíčkem]" (s Janem Hanzlíkem). Iluminace 22, 2010, č. 4, s. 151–159. (ISSN 0862-397X)

"Kritika a patriotismus: Sam Peckinpah vs. USA [Criticism and Patriotism: Sam Peckinpah vs. the USA]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 157–190. (ISBN 978-80-244-2981-6)

Jařab, Josef:

America in the Course of Human Events: Presentations and Interpretations [Amerika v běhu lidského dění: prezentace a interpretace]. Ed. Josef Jařab, Marcel Arbeit a Jenel Virden. Amsterdam, VU University Press 2006. 306 s.

"Word of Introduction [Slovo úvodem]." In: America: Home of the Brave. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 7–12.

"Culture, Knowledge, and European Unity [Kultura, znalosti a evropská jednota]." In: The New Frontiers of Europe. Ed. Daniel S. Hamilton. Lisabon, Calouste Gulbenkian Foundation 2005, s. 93–98.

"Academic Freedom and University Autonomy [Akademické svobody a autonomie univerzit]." In: The Politics of European University Identity: Political and Academic Perspectives. Bologna, Bononia University Press 2006, s. 27–62. – Také "Introductory Remarks [Úvodní poznámky]", s. 21–26, a "Closing Remarks [Poznámky na závěr]", s. 167–169.

"Translating Yusef Komunyakaa into Czech: A Personal Confession [Yusef Komunyakaa a překládání jeho básní do češtiny: osobní vyznání]." Callaloo 28, 2005, č. 3, s. 691– 698.

"O návštěvách básníků a návratech poezie [On Visits of Poets and Come-backs of Poetry]." Krok 3, 2006, č. 4, s. 22–25.

"Poselství Waldenu [The Legacy of Walden]." In: Thoreau, Henry David: Walden aneb Život v lesích. Praha, Paseka 2006, s. 297–306.

"Reforming Systems and Institutions of Higher Learning: Towards the Creation of a European and Global Higher Education Area [Systémové a institucionální reformování vysokého školství: Utváření evropského a globálního vzdělávacího prostoru]." Sage 3.1 (March 2008): 85–96. – Speciální číslo na téma Education, Citizenship and Social Justice [Vzdělání, občanství, sociální spravedlnost]. – ISSN 1746-1979.

George Steiner a myšlenka Evropy [George Steiner and the Idea of Europe]. Ed. Josef Jařab a Jakub Guziur. Olomouc: Periplum, 2006. 126 s. – Vyšlo v roce 2007. – ISBN 80-86624-30-7.

"Pootevřené kolokvium k tématu Evropa [A Half-Open Colloquium on Europe]." In: George Steiner a myšlenka Evropy. Ed. Josef Jařab a Jakub Guziur. Olomouc: Periplum, 2006, s. 101–123. – Vyšlo v roce 2007. – ISBN 80-86624-30-7.

"Central Europe: Between Memories and Dreams, Hardly an Encouraging Reality [Střední Evropa: Mezi pamětí a sny – stěží povzbudivá skutečnost]." In: Does Central Europe Still Exist? History, Economy, Identity. Ed. Thomas Row. Wien: Diplomatische Akademie Wien, 2007, s. 135–144. – ISBN 978-3-902021-51-9.

"Preface – 'New York, New York': A Magic Incantation [Předmluva – 'New York, New York': magické zaklínadlo]." In: New York: Cradle of America´s Cultural Plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 7–15. – ISBN: 978-80-244-1843-8.

"Greenwich Village–Harlem: A Round Trip [Greenwich Village–Harlem: okružní cesta]." In: New York: Cradle of America´s Cultural Plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 79–92. – ISBN: 978-80-244-1843-8.

Mezi realitou a literaturou [Between Reality and Literature]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 76 s. – ISBN 978-80-244-1920-6.

"What Happened in Central Europe? [K čemu došlo ve Střední Evropě?]." In: Populism in Central Europe. Ed. Václav Nekvapil a Maria Staszkiewicz. Praha: Association for International Affairs, 2007, s. 16–19. – ISBN 978-80-87092-02-6.

"Udivující úspěch a popularita 'kněžny černé poezie' [Amazing Success and Popularity of the 'Princess of Black Poetry']." In: Giovanniová Nikki: Houpání na duze. Olomouc: Periplum, 2008, s. 69–83. – ISBN 978-80-86624-1920-6.

"Ken Kesey: The Laying of Cuckoo Eggs [Ken Kesey: kladení kukaččích vajec]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 115–131. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"Pédagogie: L'enseignment de littérature(s), Identification des cannonns littéraires, Littérature nationale, Linguistique et du monde, Doctorats européenness [Pedagogika: Výuka literatury, Literární kánony, Jazyky a svět, Evropské doktoráty].“ In: L'enseignement des littératures Européennes. Ed. Jacques Legendre. Paris: Les Rapports du Sénat, 2008, s. 62–64. – No. 221 (2007–2008). – ISBN 978-2-11-1261153-2.

"Panel 3: Freedom and Reponsibility in Media [Panel 3: Svoboda a odpovědnost v médiích]." In: Freedom and Reponsibility: 11th Annual Forum 2000 Conference, Prague, October 7–9, 2007. Ed. Oldřich Černý, Priscilla de Callier a Hana Valentová. [Praha]: Forum 2000 Foundation, [2009], s. 103–122. (moderátor panelu; diskutující: Christiane Amanpour, Adam Michnik, André Glucksmann, Bambang Harymurti, Magdaléna Vašáryová, Michael Žantovský a Jeffrey Gedmin)

"Plenary Panel 4: Plurality of Cultures and Democracy: Easy/Uneasy Relationship [Plenární panel 4: Pluralita kultur a demokracie: jednoduchý i nejednoduchý vztah]." In: Openness and Fundamentalism in the 21st Century: 12th Annual Forum 2000 Conference, Prague, October 12–14, 2008 Conference Report. Ed. Oldřich Černý, Jeremy Zogby a Melissa Durda. [Praha]: Forum 2000 Foundation, [2010], s. 108–129. (hlavní řečník a moderátor panelu; diskutující: André Glucksmann, Adam Michnik, Robin Christopher, Władysław Bartoszewski, Frederik Chien, Anastasie Crikleyová, Jeffrey Gedmin, Mike Moore a Václav Havel)

"Introduction: America in Motion [Úvod: Amerika v pohybu]." In: America in Motion. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 7–10. (ISBN 978-80-244-2458-3)

"Up from Invisibility [Vzhůru z neviditelnosti]." In: A New Literary History of America. Ed. Werner Sollors and Greil Marcus. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2009, s. 732–737. (ISBN 978-06-74035-94-2)

"Lidské příběhy jako 'falešné dokumenty', ale i cestičky k pravdě [Human Stories as 'False Documents' and Paths to Truth]." In: Doctorow, E. L. Homer and Langley. Praha: Odeon, 2010, s. 163–169. (ISBN 978-80-207-1325-4)

"Robert Frost [Robert Frost]." In: Frost, Robert. Cesta jíž jsem nešel. Praha: Aleš Prstek, 2010, s. 68–71. (ISBN 978-80-904164-3-7)

"Marching Regimes and Syncopating Drummers. The Stories of Jazz in Unfree Socities [Pochodující režimy a synkopující bubeníci: jazzové příběhy v nesvobodných společnostech]." In: Jazz Behind the Iron Curtain. Ed. Gertrud Pickhan a Rüdiger Ritter. Berlin: Petr Lang, 2010, s. 11–24. (ISBN 978-3-631-59172-7)

"Soviet Regime and the University [Sovětský režim a univerzita]." The University: An Illustrated History. Ed. Fernando Tejerina. Madrid: Santander; Turner 2010, s. 261–265. – Bibliofilské vydání, běžné vydání bude distribuováno od června 2011.

"Obnova demokracie [Restoring of Democracy]." In: Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Ed. Pavel Krákora. Praha: Nakladatelství Epocha, 2010, s. 16–20. (ISBN 978-80-7425-030-9)

"Listopad a první svobodné volby – po dvaceti letech [November and the First Free Elections – Twenty Years Later]." In: Svobodné volby v Československu 1990: Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Ed. Pavel Krákora a kol. Praha: Nakladatelství Epocha, 2010, s. 33–41. (ISBN 978-80-7425-078-1)

"An Unexpected Role to Play and Challenges to Face [Nečekané úlohy a problémy, které bylo třeba řešit]." In: Leadership and Governance in Higher Education. Ed. Sjur Bergan, Eva Egron-Polak, Jürgen Kohler, Lewis Purser a Martina Vukasović. Berlin: Raabe, 2011. 1–16. (ISBN 978-3-8183-0559-8)

"Mezi tavicím kotlem, kulturním pluralismem a multikulturalismem [Between the Melting Pot, Cultural Pluralism and Multiculturalism]." In: Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity. Ed. Josef Jařab. Olomouc: Periplum, 2011, s. 131–147. (ISBN 978-80-86624-61-7)

"Pluralitní americká identita Allena Ginsberga [The Pluralistic American Identity of Allen Ginsberg]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 129–141. (ISBN 978-80-244-2981-6)

"Poetry as a Source for Survival [Životná síla poezie]." In: Theories and Practice: Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies; September 7–8, 2010, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Gregory Jason Bell, Katarína Nemčoková a Roman Trušník. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 157–165. (ISBN 978-80-7454-089-9)

"Harlem Renaissance and the Jazz Age: One or Two Chapters in the History of American Modernism? [Harlemská renesance a jazzový věk: Jedna nebo dvě kapitoly v historii amerického modernismu?]." In: E pluribus unum or E pluribus plura?: Unity and Diversity in American Culture. Ed. Hans-Jürgen Grabbe, David Mauk a Ole Moen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2011, s. 77–87. (ISBN 978-3-8253-5857-0)

"The Transnational American Identity of Allen Ginsberg [Nadnárodní americká identita Allena Ginsberga]." In: Identity in Intercultural Communication. Ed. Ada Böhmerová. Bratislava: ŠEVT, 2011, s. 26–34. (ISBN 978-80-8106-047-2)

Jelínková, Ema:

Ambivalence v románech Muriel Sparkové [Ambivalence in Muriel Spark's Novels]. Olomouc, Periplum 2006. 120 s.

"Druhý dech skotské prózy [The Second Flowering of Scottish Prose]." Host 21, 2005, č. 3, s. 68–69.

"Apoteóza obyčejnosti [Apotheosis of the Commonplace]." Host 21, 2005, č. 6, s. 89–90.

"The Concept of Evil in Symposium and Not to Disturb [Koncept zla v dílech Večírek a Nerušit, prosím]." In: Theory and Practice in English Studies, Volume 4: Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Ed. Jan Chovanec. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 71–73.

"The Writer's Predicament in Muriel Spark's Fiction [Autorské dilema v próze Muriel Sparkové]." In: Insights into the Dynamics of English Language, Literature, and Culture: Conference Proceedings. Ed. Jaroslava Stašková a Eva Homolová. Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 2005, s. 68–71.

"Literatura jako oxymóron [Literature as Oxymoron]." Tvar 17, 2006, č. 10, s. 10.

"Nezanechat po sobě jen ticho [On Leaving More than a Legacy of Silence]." Host 22, 2006, č. 3, s. 64.

"The Debatable Land of Mind in Caryl Phillips´s Cambridge [Sporná území mysli v románu Caryla Phillipse Cambridge]." In: Aspects of Postcolonial Literature. Ed. Steven Ekema Akbaw. Nitra, Filozofická fakulta Univerzity Konštantina Filozofa 2006, s. 45–47.

"Jane Austen and the Blissful Amnesia in Northanger Abbey [Jane Austenová a šťastná ztráta paměti v románu Northanger Abbey]." Brno Studies in English 2008, č. 32, s. 125–130. – ISSN 1211-1791.

"Finding a Niche in the National Myth in Janice Galloway's The Trick Is to Keep Breathing and Kate Atkinson's Behind the Senes at the Museum [Jak najít své místo v národním mýtu v románech Janice Gallowayové Hlavně nepřestat dýchat a Kate Atkinsonové V zákulisí muzea]." In: Culture, Text, Identity. Ed. Lucia Horňáková. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2007, s. 47–59. – ISBN 978-80-8094-47-59.

"Fictions of Communion [Literatura jako výraz společenství]." In: Literatures in the Globalised World [Národní literatury v globalizovaném světě]. Ed. Anton Pokrivčák, Lucia Horňáková a Simona Hevešiová. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, s. 75–80. – ISBN 978-80-8094-308-0.

"The Cult of Irvine Welsh's Trainspotting: An Appendix of a Culture or an Alternative Ossian? [Kult románu Trainspotting Irvina Welshe: Kulturní apendix, nebo alternativní Ossian?]." Philologia 7, 2009, č. 1, s.145–150. (ISSN 1451-5342)

"Giving the Landlord a Notice: On Management of the House of Fiction in Samuel Richardson's Pamela [Výpověď panu domácímu: o vedení literární domácnosti v Pamele Samuela Richardsona]." Mathesis 18, 2009, č. 1, s. 109–114. (ISSN 0872-0215)

"Literary Childhoods: Growing Up in British and American Literature, edited by Šárka Bubíková [Literární dětství: dospívání v britské a americké literatuře, ed. Šárka Bubíková]." Moravian Journal of Literature and Film 2.1 (Fall 2010): 103–105. (ISSN 1803-7720)

"You are safe from me": Satirical Targets in Austen's Pride and Prejudice. In: Theories in Practice: Proceedings of the First International Conference on English and American Studies. Ed. Roman Trušník. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2010, s. 183–186. (ISBN 978-80-7318-823-8)

"Ignorance Is Strength: George Orwell Joins Jane Austen for a Walk in Northanger Abbey [V nevědomosti je síla: George Orwell a Jane Austenová na společné procházce Northangerským opatstvím]." In: Proceedings of the Second Triennial Conference on British, American and Canadian Studies. Bratislava: Faculty of Arts, Comenius University; AnaPress, 2009, s. 209–213. (ISBN 978-80-89137-56-5).

"Looking for a 'Room of One's Own" in Margaret Atwood's Penelopiad." In: Selected Papers in British and American Culture. Ed. Piotr Skurowski a Miroslaw Aleksander Miernik. Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 95–100. (ISBN 978-83-60269-13-0).

British Literary Satire in Historical Context. Olomouc: Palacký University, 2010. (ISBN 978-80-244-2610-5)

"Skotská próza 2000-2009 [Scottish Prose, 2000–09]." In: Skotská próza v letech 1980–2009. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 91–100. ( ISBN 978-80-244-2692-1)

"Sedmdesátá léta [The 1970s]." In: Skotská próza 1900–1980. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. (ISBN: 978-80-244-2965-6)

"Skotská literatura na rozcestí [Scottish Literature on the Crossroads]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 51–62. (ISBN 978-80-244-2981-6)

"Eccentricity and Familial Violence in Kate Atkinson´s Fiction [Excentricita a rodinné násilí v próze Kate Atkinsonové]." In: Studies in Regional Literature and Culture: Scotland. Ed. Lucie Podroužková. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 15–20. (ISBN 978 -80 -210 -5465 -3)

Krč, Eduard:

"Čtyřsté výročí Cervantesova Dona Quijota – multikulturní reflexe nadčasového hrdiny [The 400th Anniversary of Cervantes's Don Quijote: A Multicultural Reflection of the Hero for All Times]." Host 21, 2005, č. 4, s. 104–109.

"El protagonista ambiguo en algunos autores contemporáneos espaňoles [Ambivalentní protagonista u některých současných španělských autorů – Ambivalent Protagonists in Some Contemporary Spanish Authors]." Ópera Románica 2005, č. 6, s. 35–51.

"El desarrollo literario español en la posguerra civil [Vývoj španělské literatury po občanské válce – The Development of Spanish Literature after the Civil War]." In: Romanistické studie – Studia romanistica 6. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 217–2004. Ed. Ivo Buzek. Ostrava, Ostravská univerzita 2006, s. 157–165.

"Así hablan las mujeres. Curiosidades y tópicos del uso femenino del lenguaje [Mluva žen: zajímavosti a topika ženského jazyka – The Women's Speech: Peculiarities and Topics of Female Speech]." In: Romanistické studie – Studia romanistica 6. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 217–2004. Ed. Ivo Buzek. Ostrava, Ostravská univerzita 2006, s. 230–231.

"Las voces y sus portadores en 'El saltamontes verde' de A. M. Matute [Hlasy a jejich nositelé v díle A. M. Matutové 'El saltamontes verde']." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 2007, č. 18, s. 163–172. – ISSN 1802-8713.

"Elementos absurdos/fantásticos y su organización en Preparativos de viaje de Javier Tomeo [Absurdní/fantastické prvky a jejich uspořádání v díle Javiera Tomea Preparativos de viaje]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 2007, č. 19, s. 91–101. – ISSN 1802-8713.

"Mostrar con propiedad un desatino [Prokázat nerozvážnost]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 2007, č. 19, s. 309–312. – ISSN 1802-8713.

La narrativa española del siglo XX a partir de la guerra civil [Španělská próza 20. století od Občanské války]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 194 s. (s N. Mirabetem) – ISBN 978-80-244-1591-8.

Dějiny a kultura Španělska (úvod). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 70 s. – ISBN 978-80-7372-337-8.

"Esperanzas y frustraciones en la narrativa de J. Marías e I. Martínez de Pisón [Naděje a zklamání v próze J. Maríase a I. Martíneze de Pisón]." In: Opera románica 10, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 37–46. – ISBN 978-80-7040-907-7.

"Rosa Montero y la lucha iniciática (Temblor) [Rosa Montero and Her Initiation Struggle, (Temblor)].“ Romanica Olomucensia 21, 2009, č. 1, s. 6–70. (ISSN 1803-4136)

"El fenómeno de narraluces y narraguanches [The Phenomenon of the Narraluces and Narraguanches]." Studia romanistica 9, 2009, č. 1, s. 113–121. (ISSN 1803-6406)

"La vision espaciotemporal en Muñoz Molina y J. Tomeo [The Temporal and Spacial Vision in the Prose of Muñoz Molina and J. Tomeo]." Études Romanes de Brno 30, 2009, č. 2, s. 65–74. (ISSN 1803-7399)

"El retrato de la mujer en la narrativa de Esther Tusquets y Javier Tomeo [The Portrait of Women in the Prose of Esther Tusquets and Javier Tomeo Prose]." Romanica Bratislavensia 7, 2009, č. 2, s. 165–174. (ISBN 978-80-89137-52-7)

Literatura española I: Edad Media y Siglo de Oro [The Spanish Literature I: The Medieval Epoch and the "Siglo de Oro"]. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého, 2010, 177 s. (s Aidou Martín Capparós).(ISBN 978-80-244-2480-4)

Literatura e identidad nacional: Un estudio del Otro en la novela Trafalgar de Galdós Literature and National Identity: A Study of the Other in Galdos's Novel Trafalgar; Literatura a národní identita: Studium „druhého já“ v Galdosově románu Trafalgar. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 116 s. (ISBN 978-80-244-2904-5) – s Danielem Esparzou.

"Pluralitní tendence ve španělské literatuře (frankismus a postfrankismus) Plural Tendencies in the Spanish Literature (Frankism and Postfrankism." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 85–105. (ISBN 978-80-244-2981-6)

Introducción a la teoría literaria: Conceptos básicos para el análisis literario Úvod do literární teorie: Základní pojmy v literární analýze; Introduction to the Literary Theory: Basic Notions in the Literary Theory. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 103 s. (ISBN 978-80-244-2771-3) – s Danielem Esparzou.

Literatura espaňola II: Siglos XIX y XX [Španělská literatura II: 19. a 20. století]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 378 s. – s Helenou Zbudilovou. (ISBN 978-80-244-2646-4)

Pechal, Zdeněk:

"Повесть Котик Летаев как полифония метаморфозы [Román Kotik Letajev jako polyfonie metamorfózy – The Novel Kotik Letajev as a Polyphony of Metamorphosis]." In: Поэтики Белого/Poetyki Bielego. Ed. Barbara Stempczyński. Katowice, Wydawnictwo Naukowe 2005, s. 199–214.

"Жанр повести М. Горького и перегруженность личности [Žánr „pověsti“ M. Gorkého a přetížení vědomí – The genre of 'Povest' in M. Gorky and the Overloaded Consciousness]." In: Literatura rosyjska przelomu XIX i XX wieku. Ed. Janina Satajczykowa a Liliana Kalita. Gdaňsk, Wydawnictwo Universitetu Gdaňskiego 2005, s. 175–182.

"Interpretační možnosti Čechovovy povídlky 'Popriguňja' [Interpretation Possibilities of Chekhov's story 'Awakening']." In: Jak čteme ruské klasiky. Ed. Radka Hříbková a Marta Hrabáková. Praha, Národní knihovna ČR 2005, s. 129–135.

"Петербург «Двойника» Достоевского [Petrohrad Dostojevského Dvojníka – Saint-Petersburg in Dostoyevsky's 'The Double']." In: Okno na Europę: Zagadnienia kulturowej tożsamošci Peterburga i jego rola w historii powszechnej [Okno do Evropy: zhodnocení kulturní výjimečnosti Petrohradu a jeho role v obecné historii – The Window to Europe: The Evaluation of Cultural Exceptionality of Peterburg and Its Role in History]. Ed. Franciszek Apanawicz a Zbigniew Opacki. Gdaňsk, Wydawnictwo Universitetu Gdaňskiego 2006, s. 213–226.

"Повесть «Выстрел» А.С. Пушкина. Основа конфликтной ситуации: Сильвио или граф? Маски рассказчиков [Povídka "Výstřel" A. S. Puškina: Podstata konfliktní situace. Silvio nebo kníže? Vypravěčské masky – A. S. Pushkin's Tale 'The Shot'. The Nature of Conflict: Silvio or the Earl? Narrator's Masks]." In: Болдинские чтения [Boldinská čtení]. Ed. N. M. Fortunatov. Nižnij Novgorod, Muzej-zapovednik A. S. Puškina – Nakladatelství "Vektor PiS" 2006, s. 20–27.

"Роман М. Горького в контексте русской литературы XIX века и модернизма [Román M. Gorkého v kontextu ruské literatury 19 stol. a modernismu – M. Gorky's Novel in the Context of 19th Century Russian Literature and Modernism]." In: Материалы XXXV международной филологической конференции. История русской литературы [Příspěvky z 35. mezinárodní filologické konference Historie ruské literatury]. Ed. M. V. Smirnova. Sankt-Petěrburg, Sankt-petěrburskij gosudarstvěnnyj universitet 2006, s. 128–137.

"Интерпретация литературного текста и метаморфозы его контекстов [Interpretace literárního textu a metamorfózy jeho kontextů – Interpretation of Literary Text and Metamorphoses of Its Contexts]." In: Rossica Olomucensia XLIV. Ed. Zdeněk Pechal. Praha, Univerzita Palackého 2006, s. 443–456.

"Dílo ve hře kontextů [Literary Work in the Interplay of Contexts]." Svět literatury 16, 2006, č. 34, s. 82–84.

"Estetické předěly ve vývoji umělecké struktury [Aesthetic Landmarks in the Development of Art Structure]." Svět literatury 17, 2007, č. 36, s. 150–157. – ISSN 0862-8440.

"Román Doktor Živago a jeho 'druhý hlas' [Doctor Zhivago and Its 'Second Voice']." Rossica Olomucensia 2007, č. 45, s. 135–144. – ISSN 0139-9268.

"Интерпретация литературного текста: Возможности и границы [Interpretace literárního textu: možnosti a hranice – The Interpretation of Literary Texts: Possibilietes and Boundaries]." Rossica Olomucensia 46, 2008, č. 2, s. 11–16. – ISSN 0139-9268.

"Прием парафраза в романе Владимира Набокова «Отчаяние» [Parafráze v románu Vladimíra Nabokova Zoufalství]." Rossica Olomucensia 47, 2008, č. 1, s. 5–11. – ISSN 0139-9268.

"Тон иронического парафраза как прием «сказа», «маски» и «просвечивания» в романе Владимира Набокова «Отчаяание» [Tón ironické parafráze jako estetika 'skazu', 'masky' a 'významového prolínání' v románu Vladimíra Nabokova Otchajanije – Tone of Ironic Paraphrase as Aesthetics of 'Skaz', 'Mask' and 'Semantic Diffusion' in Vladimir Nabokov's Novel Otchajanie]. In: Nomen est omen: Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Ed. Harry Walter. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald, 2007, s. 161–166. – ISBN 3-86006-287-5.

"Možnosti interpretace literárního díla a Lolita Vladimira Nabokova [Possibilities of the Interpretation of Literary Works and Lolita by Vladimir Nabokov]." In: Slavistika dnes. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 109–116. – ISBN 978-80-210-4545-3.

"Autor, text, recipient: Puškinova Piková dáma a perspektiva textu [Author, Text, Recipient: The Queen of Spades by Pushkin and Text Perspective]." In: Literatura a filozofie. Ed. Ivo Pospíšil a Jan Zouhar. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 125–130. – ISBN 978-80-2104546-0.

"«Медный всадник» как дихотомия контекстов [Měděný jezdec jako dichotomie kontextů – The Bronze Horseman as Dichotomy of Contexts]." In: Болдинские чтения. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет, Музей А.С. Пушкина Болдино, 2007, s. 186–197. – ISBN 978-5-93126-030-7.

"Петербургская дихотомия и «просвечивание» контекстов в жанре русского романа [Petrohradská dichotomie a prolínání kontextů v žánru ruského románu – The Sankt-Peterburg Dichotomy and the Diffusion of Contexts in the Genre of Russian Novel]." Дергачевские чтения – 2006: Русская литература, национальное развитие и региональное развитие и региональные особенности. Екатеринбург: Издaтельство Уральского университета, 2007, s. 224–230. – ISBN 978-5-7525-1679-5.

"Kontexty umělecké struktury literárního díla a jejich dialog [Contexts of the Art Structure of Literary Works and Their Dialogue]." In: Dialog kultur IV. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, katedra slavistiky, 2007, s. 195–200. – ISBN 978-80-86845-73-9.

"К чешской литературоведческой русистике и транслатологии 2004-2007 гг [K české literárněvědné rusistice a translatologii let 2004–2007 – On Czech Literary Scholarship and Translation Studies in the Field of Russian Studies in 2004-2007]." In: XI. Конгрес МАПРЯЛ: Мир русского слова и русское слово в мире. Сборник чешской делегации. Ústí nad Orlicí: Česká asociace rusistů, 2007, s. 99–108. (s Ivo Pospíšilem a Oldřichem Richterkem) – ISBN 978-80-86845-76-0.

"Проблемы эстетической структуры как основа рубежей в развитии художественного текста [Změny v estetické struktuře jako podstata předělů ve vývoji uměleckého textu – Formal Devices in the Aesthetic Structure as the Principle of Dividing Lines in the Development of Artistic Text]." In: XI. Конгрес МАПРЯЛ. Варна, Болгария, 17-22 сентября 2007. Современная чешская русистика. Сборник чешской делегации. Ústi nad Orlicí: Česká asociace rusistů, 2007, s. 127–132. – ISBN 978-80-86845-76-0.

"Связность структурных контекстов романа Андрея Белого «Петербург» [Souvislost strukturních kontextů románu Andreje Bělého Petrohrad – The Coherence of Structure Contexts in Peterburg by Andrei Beliy]." In: Literatura rosyjska przelomu XIX i XX wieku. Gdaňsk: Wydawnictwo Uniwersitetu Gdańskiego, 2008, s. 153–160. – ISBN 978-837326-479-3.

"Принцип двойственности в художественной структуре русской прозы [Dichotomický aspekt v umělecké struktuře ruské prózy – The Principle of Duality in the Artistic Structure of Russian Prose]." In: Česká slavistika 2008. Ochrid, Makedonie, 14. mezinárodní kongres slavistů. Brno–Praha: Academicus, 2008, s. 203–215. – ISBN 978-80-87192-00-9.

"Роль эстетических границ в периодизации русской литературы [Role estetických mezníků v periodizaci ruské literatury – The Role of Aesthetic Landmarks in the Periodization of Russian Literature]." In: Universita Comeniana. Philologica LXIV. – Ruská literatúra v súčasnej literárnovednej reflexii. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2008, s. 105–112. – ISBN 978-80-223-2496-0.

"Тон иронического парафраза в „Пиковой даме" А.С.Пушкина [Ironická parafráze v Puškinově Pikové dámě – Ironical Paraphrase in Pushkin's The Queen of Spades]. In: Болдинские чтения. Ed. H. M. Fortunatov. Нижний Новгород: Вектор ТиС, 2008, s. 265–275. – ISBN 978-5-93126-145-4.

"Role 'živlu' v románovém tvaru Pasternakova románu Doktor Živago. [The Role of 'Elements' in the Form of Pasternak's Novel Doctor Zhivago]." In: Studia humanitatis – Ars hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, s. 341–364. (ISBN 978-80-7368-800-4)

"Literární text jako prolínání žánrů uměleckých a neuměleckých [Literary Text as a Interpenetration of Art and Non-artistic Genres]." In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Ed. Ivo Pospíšil. Brno: Tribun EU, 2010, s. 325-330. (ISBN 978-80-7399-987-2)

"Strukturní dialog v ruské literatuře [Structural Dialogue in Russian Literature]." In: Dialog kultur V. Ed. Oldřich Richterek a Miroslav Půža. Hradec Králové; Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2009, s. 553–559. (ISBN 978-80-7405-045-9).

"'Nos' Gogolja kak pereskaz pereskazannogo i kak rekonstrukcija na sobytija a jego pereskaza [Gogol's 'The Nose' as the Retelling of the Retold and the Reconstructing of Not the Event, but the Retold Story]." In: Litteraria Humanitas XV – N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). Ed. Josef Dohnal a Ivo Pospíšil. Brno: Tribun EU, 2010, s. 281–291. (ISBN 978-80-7399-197-5).

"Tekst kak otoshenije [Text as the Relation]." In: Rossica Olomoucensia XLVIII – XX. Olomoucké dny rusistů. 2 .9–-4. 9. 2009. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 15–20. (ISBN 978-80-244-2515-3).

"Razvitije esteticheskoj koncepcii obraza přírody v russkoj literature [The Development of the Aesthetic Concept of the Natural Image in Russian Literature]." In: Regiony v uslovijach neustojchivogo razvitija. Sharja-Kostroma: KGU im. N.A. Nekrasova, 2010, s. 60–67. (ISBN 978-5-7591-1142-9).

Fenomén živlu v ruské literatuře [The Phenomenon of Fluidity in Russian Literature]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. (ISBN 978-80-244-2711-9)

"«Нос» Н. В. Гоголя как реконструкция пересказа события [Gogol's 'The Nose' as the Reconstruction of a Retold Story. Gogolův 'Nos' jako rekonstrukce převyprávěných událostí]." Известия Уральского государственного университета 2, 2011, č. 2 (90), s. 134–141. (ISSN 1817-7166)

"Román Anatolije Kima Otec les v kontextu estetické koncepce přírodního obrazu v ruské literatuře [Anatoly Kim's Novel Father Forest in the Context of the Aesthetic Conception of Natural Image in Russian Literature]." Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii 2011, č. 1, s. 71–81. (ISSN 0139-9268)

"Мотивы творца и творческой неудачи у А.С. Пушкина и В.В. Набокова [The Motives of Creator and Creative Failure in A. S. Pushkin and Vladimir Nabokov. Motivy tvůrce a tvůrčího neúspěchu v díle A. S. Puškina a Vladimira Nabokova]." In: Феномен творческой неудачи. Ed. А.В. Подчиненов, Т.А. Снигирева. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2011, s. 255–276. (ISBN 978-5-7996-0641-1)

"Literární text jako prolínání žánrů uměleckých a neuměleckých [Literary Text as the Mixture of Artistic and Non-artistic Genres]." In Areálová slavistika a dnešní svět: Monografie z filolologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010, s. 325–330. (ISBN 978-80-7399-987-2)

"Role 'živlu' v románovém tvaru Pasternakova románu Doktor Živago [The Role of Fluidity in the Structure of Boris Pasternak's Novel Doctor Zhivago]. In Studia humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, s. 341–364. (ISBN 978-80-7368-800-4)

"Estetika 'živlu' v pluralitní významové struktuře ruské literatury [The Aesthetics of Fluidity as Disordered Plurality in the Thematic Structure of Russian Literature]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 107–127. (ISBN 978-80-244-2981-6)

"Dialog uspořádaných a živelných složek v uměleckém textu [The Dialog of Organized and Uncontrolled Components in Artistic Texts]." Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. – 19. ledna 2011 v Hradci Králové. Ed. Miroslav Půža a Jakub Konečný. Brno; Hradec Králové: Tribun EU; Katedra slavistiky PdF Hradec Králové, 2011, s. 1–10. (ISBN 978-80-7399-199-9)

Peprník, Jaroslav:

"Perception of Canada in Czech Literature [Recepce Kanady v české literatuře]." In: Theory and Practice in English Studies, Volume 4: Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Ed. Jan Chovanec. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 121–126.

"The Colour Green in English Language and Literature [Zelená barva v anglickém jazyce a literatuře]." In: Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková. Ed. Jan Čermák, Aleš Klégr, Markéta Malá a Pavlína Šaldová. Praha, Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK ve spolupráci s Kruhem moderních filologů 2005, s. 143–155.

"Buffalo Bill a Amerika v Moravských novinách 1906 [Buffalo Bill and America in Moravské noviny 1906]." Host 23, 2007, č. 1, s. 70–75.

"New York in Czech Literature [New York v české literatuře]." In: New York: Cradle of America's Cultural Plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 161–186. – ISBN 978-80-244-1843-8.

"The Myth of King Arthur and its Czech Reception [Mýtus krále Artuše a jeho česká recepce]." Moravian Journal of Literature and Film 1.2 (Spring 2010): 69–79. (ISSN 1803-7720)

"The Semantic Field of Olfactory Perception in English and Czech [Semantické pole čichové percepce v angličtině a češtině]." In: Anglica III Linguistica. ACTA UP Philologica 99-2009. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 63–87. (ISBN 977-18-0286-600-2)

"Mayflower und Müll auf dem Mond: Amerika in der tschechischen Literatur [Mayflower a trosky na Měsíci: Amerika v české literatuře]." Osteuropa 61, 2011, č. 1, s 207–221. (ISSN 978-3-8305-1846-4)

"Czechs in British Literature [Češi v britské literatuře]." In: Silesian Studies in English 2009. Ed. Michaela Náhliková a Marie Crhová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 287-352. (ISBN 978-80-7248-622-9)

Peprník, Michal:

Topos lesa v americké literatuře [Topos of the Forest in American Literature]. Brno, Host 2005. 250 s.

America: Home of the Brave [Amerika: země chrabrých]. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2005. 219 s.

"The Making of American National Literature: The War Over J. F. Cooper in the 19th Century Criticism [Počátky americké národní literatury: boje o J. F. Coopera v dobové kritice 19.století]." In: Insights into the Dynamics of the English Language and Culture. Prešov, FHPV PU [Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity] 2005, s. 72–82.

"Cooper's Indians: Typology and Function [Cooperovi Indiáni: typologie a funkce]." In: Theory and Practice in English Studies, Volume 4: Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Ed. Jan Chovanec. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 127–134.

"The Late (Post)Modern Mohican: From the Spectacle of Revenge to a Show [Pozdní (post)moderní Mohykán: cesta od dramatu pomsty k podívané]." In: American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction, ed. Jaroslav Kušnír et al. Stuttgart, Ibidem-Verlag 2005, s. 127–142.

"The Places with Storied Associations in Early American Literature: Investigating the Place of Mystery [Místa s příběhem v rané americké literatuře: zkoumání míst s tajemstvím]." In: Slovak Studies in English I: The Proceedings. Ed. Adela Böhmerová, Alojz Keníž a Eva Tandlichová. Bratislava, Department of British and American Studies, Comenius University 2005, s. 313–319.

"Moravian Origins of J. F. Cooper's Indians [Moravský původ Indiánů J. F. Coopera]." In: America: Home of the Brave. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 75–92.

"Moravian Origins of J. F. Cooper's Indians [Moravský původ Indiánů J. F. Coopera]" James Fenimore Cooper Society Miscelleneous Papers 2006, č. 22, s. 1–12.

"Buffalo Bill a Wild West Show [Buffalo Bill and the Wild West Show]." Host 23, 2007, č. 1, s. 64–69.

"Romantika a trh: J. F. Cooper [Romance and the Market: J. F. Cooper]." Rozrazil 2007, č. 2, s. 98–100. – ISSN 1801-4755.

"Henry James jako literární kritik [Henry James as a Literary Critic]." Aluze 12, 2008, č. 1, s. 108–111. – ISSN 1212-5547.

"The Affinity with the North American Indian in Czech Literary Discourse on the Democratic Roots of Czech National Culture [Sympatie k americkým Indiánům v diskursu o demokratických kořenech české národní kultury]." Journal of Transatlantic Studies 6, 2008, č. 2, s. 148–157. – Special issue "Unveiling What the Iron Curtain Hid" [Tematické číslo "Co se skrývalo za železnou oponou"]. – ISSN 1479-4012.

New York: Cradle of America's Cultural Plurality [New York: kolébka americké kulturní plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. – ISBN 978-80-244-1843-8.

"Gotham: The Founding Myths of New York [Gotham: Mýty o počátcích New Yorku]." In: New York: Cradle of America's Cultural Plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 21–36. – ISBN 978-80-244-1843-8.

"The Cult of the Noble Savage: James Fenimore Cooper's The Last of the Mohicans [Kult šlechetného divocha: Poslední Mohykán Jamese Fenimora Coopera]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 23–37. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"The Effects of the Displacement of Home in Daughter of Dr. Jekyll [Účinky vytěsnění domova ve filmu Dcera Dr. Jekylla]." In: Edgar G. Ulmer: Essays on the King of the B's [Edgar G. Ulmer: eseje o králi béčkových filmů]. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2009, s. 225–235. – ISBN 978-0-7864-3700-9.

"Les v americké literatuře období romantismu [The Forest in American Literature in the Period of Romanticism]." In: Člověk a les. Ed. Pavel Klvač. Brno, Masarykova Univerzita 2006, s. 60–66. – Vyšlo v r. 2007. – ISBN 80-210-4202-8.

"Cesta amerického románu k romantickým asociacím a mýtu [The Journey of the American Novel toward Romantic Associations and Myths]." Studia Moravica V: Symposiana. AUPO Fac. Phil. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 219–224. – ISSN 1801-7061.

"Living Cultural Plurality: A Tribute to Josef Jařab [Život v kulturní pluralitě: Pocta Josefu Jařabovi]." Moravian Journal of Literature and Film 1.1 (Fall 2009): 5–12. (s Marcelem Arbeitem) (ISSN 1803-7720)

"A Historical Guide to James Fenimore Cooper, edited by Leland S. Person [Historický přehled k Jamesi Fenimoru Cooperovi, ed. Leland S. Person]." Moravian Journal of Literature and Film 1.2 (Spring 2010): 93–98. (ISSN 1803-7720)

"Motion and Speed in Early American Literature [Pohyb a rychlost v rané americké literatuře]." In: America in Motion. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 37–63. (ISBN 978-80-244-2458-3)

"The Effects of the Displacement of Home in Daughter of Dr. Jekyll [Účinky vytěsnění domova ve filmu Dcera Dr. Jekylla]." In: Edgar G. Ulmer: Essay on the King of the B's [Edgar G. Ulmer: eseje o králi béčkových filmů]. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2009, s. 225–235. (ISBN 978-0-7864-3700-9)

"Způsoby zobrazení krásy lesa v rané americké literatuře: umění odbočky [The Ways of Depicting Forest Beauty in Early American Literature: The Art of Aside]." In: Kauza les: Environment jako estetický problém – Krása, krajina, příroda III. Ed. Karel Stibral, Ondřej Dadejík a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 71–91. (ISBN 978-80-244-2572-6)

Rané romány Jamese Fenimora Coopera: topologie počátků amerického románu [James Fenimore Cooper's Early Novels: The Topology of the Beginnings of American Novel]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. (ISBN 978-80-244-2980-9)

"The Transformation of Place in James Fenimore Cooper’s Novel The Pioneers [Transformace místa v románu Průkopníci od Jamese Fenimore Coopera]." Ostrava Journal of English Philology 3, 2011, č. 2, s. 17–25. (ISSN 1803-8174)

"Pluralita regionální, etnická a rasová v rané americké literatuře [Regional, Ethnic and Racial Plurality in Early American Literature]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 9–30. (ISBN 978-80-244-2981-6)

"Metamorphosis in R. L. Stevenson's The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde [Metamorfóza v Podivném případu dr. Jekylla a pana Hyda R. L. Stevensona]." In: Studies in Regional Literature and Culture, vol. 1. Ed. Lucie Podroužková. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, s. 25–29. (ISBN 978-80-210-5465-3)

Poledňák, Ivan:

Hudba jako problém estetiky (Music as the Problem of Aesthetics). Praha, Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum 2006. 287 s.

"Bohumír Štědroň: portrétní skica [Bohumír Štědroň: A Critical Portrait]." In: Musicologia brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005. Sborník příspěvků z mezinárodní hudebněvědné konference Brno, 28.–29. ledna 2005. Ed. Petr Macek a Rudolf Pečman. Praha, KLP, 2005, s. 78–83.

"On (Musical) Taste and Fashion [O (hudebním) vkusu a módě]." In: Musicologica olomucensia VII. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica 28-2005. Ed. Paul Christiansen. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 107–116.

"In Memoriam on the Seventieth Birthday of Jiří Fukač [K připomínce sedmdesátých narozenin Jiřího Fukače]." In: Musicologica Brunensia H38-40: In Memoriam on the Seventieth Birthday of Jiří Fukač. Ed. Petr Macek. Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 7–13. (s Petrem Mackem)

"Two Chapters on Jiří Fukač [Dvě kapitoly o Jiřím Fukačovi]." In: Musicologica Brunensia H38-40: In Memoriam on the Seventieth Birthday of Jiří Fukač. Ed. Petr Macek. Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 33–46.

"K integrativním studiím hudby [Toward the Integrative Studies of Music]." In: Hudba – Integrácie – Interpretácie 10. Zborník štúdií z medzinárodného pracovného seminára 10.–12. 9. 2006 v Trenčianských Tepliciach. Ed. Josef Vereš. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2006, s. 30–41.

"Sborový zpěv na počátku nového milénia aneb Sborová hudba – memento a výzva [Choir Music at the Beginning of a New Millenium or Choir Music – Memento and Appeal]." Hudební výchova 15, 2007, č. 1, s. 1–4. – ISSN 1210-3683.

"Juan Allende Blin aneb zvláštní případ multikulturalismu [Juan Allende Blin, or, A Special Case of Multiculturalism]." Hudební rozhledy 60, 2007, č. 1, s. 46–49. – ISSN 0018-6996.

"Skladatel v expandujícím (a bortícím se) světě [The Composer In the Expanding (and Simultaneously Collapsing) World]." In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity LV, řada hudebněvědná /H/, č. 41 – Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 147–157. – ISSN 1212-0391.

Proměny hudby v měnícím se světě [Transformations of Music in the Changing World]. Ed. Ivan Poledňák. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 354 s. – ISBN 978-80-244-1809-4.

"Co se děje s operou aneb Opera ve Věku režisérů [What Is Going on with the Opera or Opera in the Age of Directors]." In: Proměny hudby v měnícím se světě. Ed. Ivan Poledňák. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 57–78. (S Ivanem Cafourkem). – ISBN 978-80-244-1809-4.

"Popfusic aneb Konec pop music (jak ji známe) [Popfusic or the End of Pop Music (as We Know It)]." In: Proměny hudby v měnícím se světě. Ed. Ivan Poledňák. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 79–98. (S Ivanem Cafourkem). – ISBN 978-80-244-1809-4.

"Jazz a Evropa (a my) [Jazz and Europe (and we)]." In: Proměny hudby v měnícím se světě. Ed. Ivan Poledňák. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 299–322. (S Igorem Wasserbergerem). – ISBN 978-80-244-1809-4.

"…a jsou i další jubilea (Bohumír Štědroň – Jan Budík – Libor Melkus – Jiří Fukač) […and There Are Also Other Jubilees]." In: Kontexty hudební pedagogiky I. Sborník příspěvků z konference konané 6.–7. dubna 2006 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Praha: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2007, s. 17–21. – ISBN 978-80-7290-354-2

"Leo Kestenberg – osobnost a dílo v úběžníku demokracie a kultury (Poučení, inspirace, výzva, výstraha) [Leo Kestenberg: The Personality and the Work in the Perspective of Democracy and Culture]." In: Inovace v hudební pedagogice a výchově: K poctě Lea Kestenberga (1882–1962). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta, 2008, s. 11–16. – ISBN 978-80-903776-5-3.

"Hudba (a zejména pop music) v měnícím se (a zejména mediálním) světě [Music (Especially Pop Music) in the Changing (Especially Media) World]." In: Hudba – Integrácie – Interpretácie 11 – Mediálne a komunikačné aspekty hudby. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 13–31. – ISBN 978-80-8094-199-4.

Ptáček, Luboš:

"Ptejte se, co je nutno říci, a držte se jen toho [Ask What Is Necessary to Say and Keep Within]." Cinepur 14, 2005, č. 38, s. 22–25.

"Filmová bitva jako mýtus historie a příběh [Film Battle as Myth, History and Story]." In: Film a dějiny. Ed. Pavel Kopal. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005, s. 129–139.

Lexikon světového filmu [Lexicon of the World Film]. Ed. Michael Töteberg. Praha, Orpheus 2006, s. 21–22, 75–76, 157–158, 168–170, 243–244, 256–257, 281–282, 345–346, 430–431, 459–460, 517–518, 596–597. – Dvanáct analýz filmů do rozšířeného českého vydání.

"Televizní vila: pokušení chudých [The TV Villa: A Temptation of the Paupers]." Cinepur 15, 2006, č. 44, s. 16–20.

"Nacionalismus a film [Nationalism and Film]." Cinepur 15, 2006, č. 45, s. 44.

"Filmový znak [Film Sign]." Cinepur 15, 2006, č. 48, s. 45.

"Divadlo ve filmu [The Theatre in the Film]." Cinepur 15, 2006, č. 48, s. 8–12.

"Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií [How to Read Film: The World of Film, Media, and Multimedia]." Cinepur 15, 2006, č. 48, s. 57.

"Herecké výkony ve filmech Jiřího Menzela v kontextu střihové skladby a narace [The Acting in Jiří Menzel's Films in the Context of the Film Editing and Narration]." In: Postava, herec, hviezda vo filme. Zborník príspevkov z IX. česko-slovenskej filmologickej konferencie, 20.–23. októbra 2005. Bratislava, Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom 2006, s. 59–68.

"Prehodologičnost filmového obrazu [The Potentiality of the Meaning of the Film Image]." In: Kontext(y) V. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica-Aesthetica 30–2006. Ed. Michal Sýkora. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 53–62.

"Sny Akiry Kurosawy – alternativní autobiografie [Akira Kurosawa's Dreams: An Alternative Autobiography]." Cinepur 16, 2007, č. 50, s. 12–15. – ISSN 1210-678X.

"Jak voní poprava? Parfém: příběh vraha [How Does Execution Smell? Perfume: A Murderer's Story]. Cinepur 17, 2008, č. 55, s. 24–26. – ISSN 1210-678X.

"Flashbacks in the Movies of Sergio Leone as Part of the Film Cult [Retrospektivy ve filmech Sergia Leoneho jako součást filmového kultu]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 149–166. – ISBN 978-80-244-2126-1.

"Český kultovní film? [Czech Cult Film?]." Cinepur 18, 2009, č. 63, s. 10–15. (ISSN 1213-516X)

"Derek Jarman – profil [Derek Jarman: A Profile]." Cinepur 18, 2009, č. 65, s. 27–31. (ISSN 1213-516X)

"Bertold Brecht v říši seriálu: Fassbinder, Döblin a Berlin, Alexanderplatz [Bertold Brecht in the Kingdom of TV Series: Fassbinder, Döblin, and Berlin, Alexanderplatz]." Cinepur 19, 2010, č. 69, s. 12–15. (ISSN 1213-516X)

"Ve víru existence: Idiot Akiry Kurosawy [In the Whirl of Existence: Akira Kurosawa's Idiot]." Aluze 13, 2010, č. 3, s. 42–58. (ISSN 1803-3784)

"Perla nepravidelných tvarů: asymetrie kamerových postupů a střihové skladby [Pearl of the Irregular Forms: Asymmetry of the Work of Camera and Edition]." In: Marketa Lazarová: studie a dokumenty. Ed. Petr Gajdošík.. Praha: Casablanca, 2009, s. 183–206. (ISBN 978-80-87292-00-6)

"Humanista za času války [A Humanist in the Time of War]." In: Film a dějiny II: Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Ed. Petr Kopal. Praha: Casablanca; Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 154–173. (ISBN 978-80-87292-01-3)

Současný český a slovenský film – pluralita estetických, kulturních a ideových konceptů [The Contemporary Czech and Slovak Film: A Plurality of Aesthetic, Cultural and Ideological Concepts]. Ed. Luboš Ptáček. Olomouc, Univerzita Palackého, 2010. 240 s. (ISBN 978-80-244-2605-1)

"Televizní seriál jako zdroj modernistické inovace [TV Series in the 21st Century as a Source of Modernist Innovation]." In: Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí: Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia, Bratislava, 19. december 2008. Ed. Dušan Špirko. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 100–112. (ISBN 978-80-223-2730-5)

"Vzdělávání umělců a uměnovědců jako místo dialogu. [Trainig of Artists and Art Theoreticians and Historians as a Platform for a Dialogue]." In: Metamorfózy študentskej tvorby. Ed. Katarina Mišíková. Bratislava: FTF VŠMU v Bratislavě, s. 127–137.(ISBN 978-80-89439-10-2)

"Kritik v síti: Otřesená autorita a nová role filmového kritika v době internetu, sociálních sítí a digitálních technologií [A Reviewer in the Net: The Shaken Authority and the New Role of Film Criticism in the Era of Internet, Social Networks and Digital Technologies]." In: Nové tendencie vo filosoficko-estetickej reflexi umenia v 21. storočí. Ed. Oliver Bakoš. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011, s. 35–45. (ISBN 978-80-223-2957-6)

"Antiamerický postoj a amerikanizace ve válečných a poválečných filmech Akiry Kurosawy [The Anti-American Viewpoint and the Americanization in Akira Kurosawa's War and Post-War Films]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 145–156. (ISBN 978-80-244-2981-6)

Sweney, Matthew:

America: Home of the Brave [Amerika: země chrabrých]. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2005. 219 s.

"American Homo Depraved: Mike Hammer as American Hero [Americký zkažený člověk: Mike Hammer jako americký hrdina]." In: America: Home of the Brave. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 197–216.

"Skromný recesista Terry Southern [The Modest Prankster Terry Southern]." Host 22, 2006, č. 10, s. 80–81.

"Mark of the Vampire [Stopa upíra]." In: The Films of Tod Browning. Ed. Bernd Herzogenrath. London, Black Dog Publishing 2006, s. 201–207.

New York: Cradle of America's Cultural Plurality [New York: Kolebka americké kulturní plurality]. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. – ISBN: 978-80-244-1843-8.

"The Man from Planet X [Muž z planety X]." In: Edgar G. Ulmer: Essays on the King of the B’s. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2009, s. 171–182. – ISBN 978-0-7864-3700-9.

"Afterword / Doslov." In: Muldoon, Paul: Kost přání / Wishbone. Praha: fra, 2007, s. 155–161. – ISBN 978-80-86624-34-1.

"Introduction [Úvod]." In: New York: Cradle of America's Cultural Plurality [New York: Kolebka americké kulturní plurality]. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 17–20. – ISBN: 978-80-244-1843-8.

Daggers of the Mind: An Annotated Bibliography to the Shorter Prose of Kenneth Fearing [Dýky mysli: Anotovaná bibliografie kratších próz Kennetha Fearinga]. Olomouc: Unverzita Palackého v Olomouci, 2008. 90 s. – ISBN 978-80-244-1926-8.

Ostrovy bez hranic 2008 / Islands Without Borders 2008. Ed. Matthew Sweney a Robert Hýsek. Olomouc: Detour Productions, 2008. 80 s. – ISBN 978-80-254-3390-4.

Slova bez hranic 2007 / Words Without Borders 2007. Ed. Matthew Sweney a Robert Hýsek. Olomouc: Detour Productions, 2007. 176 s. – ISBN 978-80-254-0453-9.

"Předmluva aneb žádný ostrov není sám pro sebe / Foreword or No Island Is an Island, Entire of Itself." In: Ostrovy bez hranic 2008 / Islands Without Borders 2008. Ed. Matthew Sweney a Robert Hýsek. Olomouc: Detour Productions, 2008, s. 5–8. – ISBN 978-80-254-3390-4.

"The Man from Planet X [Muž z planety X]." In: Edgar G. Ulmer: Essays on the King of the B’s. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2009, s. 171–182. (ISBN 978-0-7864-3700-9)

Prchavé domovy. Mezi vyhnanstvím a vnitřním exilem / Fleeting Homes. Between Banishment and Inner Exile. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010. (ISBN 978-80-244-2695-2) (s Robertem Hýskem)

"Translating Milan Kundera by Michelle Woods [Překládání Milana Kundery Michelle Woodsové]." In Other Words 33 (Summer 2009), s. 73–75. (ISSN 1361-911X)

"The Return of Král Majáles: Prague's International Literary Renaissance 1990–2010; an Anthology, edited by Louis Armand [Návrat krále majálesu: pražská mezinárodní literární renesance 1990–2010, ed. Louis Armand]." Moravian Journal of Literature and Film 1.2 (Spring 2010): 102–105. (ISSN 1803-7720)

"Prague with Fingers of Rain by Vitězslav Nezval, translated by Ewald Osers [Praha s prsty deště Vítězslava Nezvala v překladu Ewalda Oserse].” In Other Words 35 (Summer 2010), s. 97–98. (ISSN 1361-911X)

Básník Sylvester Pollet [The Poet Sylvester Pollet]. Jinočany: H & H, 2011. 121 s. (ISBN 978–80–7319–103–0)

Sýkora, Michal:

Dostojevského buldok: o zvířatech a/v literatuře [Dostoyevski's Bulldog: On Animals and/in Literature]. Brno: Host 2006. 196 s.

"Když doba přeje různým formám potrhlosti: Rushdieho Hanba jako historický román [When Time Is Ripe for Various Forms of Weirdness: Rushdie's Shame as a Historical Novel]." Host 21, 2005, č. 7, s. 86–89.

"Téma znaků a symbolů v Kawabatově Hlasu hory [The Theme of 'Signs and Symbols' in Yazunari Kawabata's The Sound of the Mountain]." Svět literatury 15, 2005, č. 32, s. 128–138.

"Čechov v tradici ironických autorů devatenáctého století [Chekhov's Place in the Ironic Tradition of the Nineteenth Century Literature]." In: Jak čteme ruské klasiky. Ed. Radka Hříbková a Marta Hrabáková. Praha, Národní knihovna ČR 2005, s. 108–117.

"Cyklus násilí nepřerušen: o novém románu Salmana Rushdieho [The Cycle of Violence Unstopped: On Salman Rushdie's Novel Shalimar the Clown]." Host 22, 2006, č. 4, s. 10–14.

"Hra bohů, nekonečné možnosti: šachové téma v moderní próze [The Game of the Gods, Infinite Possibilities: The Chess Theme in Modern Fiction]." Svět literatury 16, 2006, č. 33, s. 91–108.

"Čechov v tradici ironických autorů devatenáctého století [Chekhov's Place in the Ironic Tradition of the Nineteenth Century Literature]." In: Kontext(y) V. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica-Aesthetica 30–2006. Ed. Michal Sýkora. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 75–81.

"Starý Ben, modrý pes a zánik divočiny (Faulknerův Medvěd) [Old Ben, Blue Dog and the End of Wilderness (William Faulkner's The Bear)]." In: Kontext(y) V. Litteraria, Theatralia, Cinematographica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica-Aesthetica 30–2006. Ed. Michal Sýkora. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 101–111.

"Když se nepředstavitelné stane skutečným [When the Inconceivable Becomes Real]." Host 23, 2007, č. 9, s. 76–80. – ISSN 1211-9938.

"Protože není žádný bůh a není to hra (Mág a duchovní svět románů Johna Fowlese) [Because There Is No God and It Is No Game: The Magus and the Spiritual Level of Novels by John Fowles]." Aluze 2007, č. 3, s. 38–51. – ISSN 1212-5547.

"Obyčejný život ve stínu tragédie [Ordinary Life in the Shadow of Tragedy]." Host 24, 2008, č. 1, s. 17–18. – ISSN 1211-9938.

"Na křídlech grošovaného Pegase [On the Wings of Dapple-Grey Pegasus]." Host 24, 2008, č. 4, s. 26–29. – ISSN 1211-9938.

"Sex, smrt, život v ústraní: Pozdní dílo Philipa Rotha [Sex, Death, Life in Seclusion: Recent Works by Philip Roth]." Host 24, 2008, č. 10, s. 70–73. – ISSN 1211-9938.

Vize řádu světa v moderní próze. Román a „světový názor“ [A Vision of World Order in Modern Fiction]. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008. 216 s. – ISBN 978-80-87053-23-2.

"Americké problémy: dva romány o Americe po 11. září 2001 [American Problems: Two Post-9/11 Novels]." Host 25, 2009, č. 3, s. 73–75. (ISSN 1211-9938)

"Klišé, paradigma a problém imaginace: proměna románu po 11. září 2001 [The Changing of Novel after 9/11]." Host 25, 2009, č. 4, s. 85–89. (ISSN 1211-9938)

"O tom hrozném sionistickém spiknutí [About the Terrible Zionist Conspiracy]." Host 25, 2009, č. 7, s. 47–49. (ISSN 1211-9938)

"Sugestivní obraz stárnutí a smrti [A Suggestive Picture of Aging and Death]." Host 26, 2010, č. 1, s. 80–81. (ISSN 1211-9938)

"Vzestup a pád amerického hrdiny [The Rise and Fall of American Hero]." Host 26, 2010, č. 10, s. 60–63. (ISSN 1211-9938)

"Originál Laury – poslední román Vladimira Nabokova [The Original of Laura – Vladimir Nabokov's Last Novel]." Svět literatury 20, 2010, č. 42, s. 173–184. (ISSN 0862-8440)

"Nabokovovi nespolehliví vypravěči [Nabokov's Unreliable Narrators]." In: Vyprávění v kontextu. Ed. Alice Jedličková a Ondřej Sládek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2009, s. 155–167. (ISBN 978-80-85778-60-1)

"Proměna románu po 11. září 2001 [The Transformation of Novel after 9/11]." Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí: Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia, Bratislava, 19. december 2008. Ed. Dušan Špirko. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 125–138. (ISBN 978-80-223-2730-5)

"Být obkroužen dějinami: 'Americká trilogie' Philipa Rotha [To Be Circumscribed by History: Philip Roth's 'American Trilogy']." Svět literatury 21, 2011, č. 44, s. 144–177. (ISSN 0862-8440)

"Lukácsovo pojetí termínu 'světový názor' – několik poznámek [Lukács's Conception of the Term 'Worldview': Several Notes]." In: Nové tendencie vo filozoficko-estetickej reflexii umenia v 21. storočí. Ed. Oliver Bakoš. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, s. 47–56. (ISBN 978-80-223-2957-6)

Šaradín, Pavel:

"Czech Republic [Česká republika]." In: Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. Ed. Marek Migalski. Katovice, Uniwersytet Sląski 2005, s. 9–31.

"Volební kampaň a volby do Evropského parlamentu v České republice [The Election Campaign and the 2004 Election to the European Parliament in the Czech Republic]." In: Kam kráčíš, Evropská unie? Ed. Michal Klíma a Jan Bureš. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2005, s. 81–96.

"Volební kampaně v ČR a volby 2006: amerikanizace kampaní? [Election Campaigns in the Czech Republic and the 2006 Parliamentary Election: Americanization of the Campaigns?]" In: Parlamentní volby 2006 a česká politika. Ed. Břetislav Dančák a Vít Hloušek. Brno, IIPS [Mezinárodní politologický ústav] 2006, s. 228–250. (s Evou Bradovou)

"Profesionalizace volebních kampaní a politický marketing [Election Campaigns' Professionalisation and Political Marketing]" In: Politologica 5. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Ed. Pavel Marek. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 37–52.

"Analýza volební podpory České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany ve volbách do Poslanecké sněmovny [The Analysis of the Voting Support of the Civic Democratic Party and the Czech Social Democratic Party in the Parliamentary Elections]." In: Sborník z III. kongresu českých politologů, Olomouc 8.–10. 9. 2006. Ed. Jan Němec a Markéta Šustková. Praha; Olomouc, Česká společnost pro politické vědy 2006, s. 238–251.

"The Europeization of Czech Politics: The Political Practices and the EU Referendum Evropeizace české politiky: politické praktiky a evropské referendum]." Journal of Common Market Studies 44, 2006, č. 2, s. 249–280. (s Jakubem Dürrem a Danem Markem)

"Ne Evropské unii po pěti letech ['No' to the European Union after Five Years].“ Listy 38, 2008, č. 4, s. 10–12. – ISSN 1210-1222.

"Evropa jako místo překonávání vlastní omezenosti [Europe as a Place to Overcome Our Own Limits]." In: George Steiner a myšlenka Evropy. Ed. Josef Jařab a Jakub Guziur. Olomouc: Periplum, 2006, s. 91–99. – Vyšlo v roce 2007. – ISBN 80-86624-30-7.

"Permanentní kampaň a proces vládnutí: politika v éře konzultantů [Permanent Campaign and the Governance Process: Politics in the Age of Consultants]." In: Politické kampaně, volby a politický marketing. Ed. Pavel Šaradín. Olomouc: Periplum, 2007, s. 31–52. (s Evou Bradovou). – ISBN 978-80-86624-36-5.

Politické kampaně, volby a politický marketing [Political Campaigns, Elections and Political Marketing]. Ed. Pavel Šaradín. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 142 s. – ISBN 978-80-86624-36-5.

"Czech Republic [Česká republika]." In: Visegrad Votes: Parliamentary Elections 2005–2006. Ed. Pavel Šaradín a Eva Bradová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 13–37. – ISBN 978-80-244-1625-0.

Visegrad Votes: Parliamentary Elections 2005–2006 [Visegrad Votes: Parliamentary Elections 2005–2006]. Ed. Pavel Šaradín a Eva Bradová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 246 s. – ISBN 978-80-244-1625-0.

Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice [Theories of Second-Order Elections and Possibilities of Their Applications in the Czech Republic]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 161 s. – ISBN 978-80-244-1876-6.

"Česká republika a Slovensko: Dvojí cesta k negativní reklamě? [Czech Republic and Slovakia: Two Ways toward Negative Advertising?]." In: Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Ed. Eva Bradová. Olomouc: Periplum, 2008, s. 45–57. – ISBN 978-80-86624-44-0.

The Politics of EU Accession: Turkish Challenges and Central European Experiences [Politika vstupu do Evropské unie: turecké výzvy a středoevropské zkušenosti]. Ed. Pavel Šaradín a Lucie Tunkrová. London: Routledge, 2010. 183 s. (ISBN 978-0-415-55549-4)

"First-Time Voters in the Czech Republic and Slovakia: A Case Study of European Elections 2009 [Prvovoliči v České republice a na Slovensku: Evropské volby v roce 2009]." Contemporary European Studies 7, 2012, č. 1, s. 5–15. (ISSN 1802-4289)

Trušník, Roman:

"Memories of Child Abuse in Jim Grimsley’s Dan Crell Trilogy [Vzpomínky na zneužívání v dětství v trilogii o Danu Crellovi Jima Grimsleyho]." Moravian Journal of Literature and Film 2, no. 1 (2010): 53–63. (ISSN 1803-7720)

"Journeys Back to the Family in James Barr’s Quatrefoil and Jim Grimsley’s Comfort & Joy [Cesty zpátky k rodině ve Čtyřlístku Jamese Barra a Radost a klid Jima Grimsleyho]." In: America in Motion: Proceedings of the 15th International Colloquium of American Studies, September 7–10, 2008, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 175–185. (ISBN 978-80-244-2458-3)

Voždová, Marie:

"Le Très-Bas de Christian Bobin – un portrait hagiographique caché? [Très-Bas od Christiana Bobina: utajený hagiografický portrét? – Très-Bas by Christian Bobin: A Secret Hagiographic Portrait?]" In: Ópera románica 2005, č. 6, s. 251–259.

"Les voix narratives dans les nouvelles d'Anna Gavalda [Vypravěčská perspektiva v povídkách Anny Gavaldy – Narrative Voices in Anna Gavalda's Stories]." In: Romanica Olomucensia XV. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 87–2005. Ed. Jiří Černý a Jan Holeš. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 293-300.

"Pour une lecture possible du roman Alice la saucisse de Sophie Jabès: une héroine à la recherche de communication authentique [K výkladu románu Sophie Jabèsové Alice la saucisse aneb hledání komunikace – On the Interpretation of the Novel Alice la saucisse by Sophie Jabès, or The Search for Communication]." In: Romanica Olomucensia XV. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 87–2005. Ed. Jiří Černý a Jan Holeš. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 287–292.

"Le personnage gavaldien entre la vie et la mort [Postavy Anny Gavaldové mezi životem a smrtí – Anna Gavalda's Characters Between Life and Death]." In: Romanistické studie – Studia romanistica 6. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 217–2004. Ed. Ivo Buzek. Ostrava, Ostravská univerzita 2006, s. 199–205.

"Parola e immagine – due aspetti di una storia [Slovo a obraz: dvě podoby jednoho příběhu – Word and Image: Two Aspects of One Story]." In: Romanica Olomucensia XVI. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 88–2006. Ed. Alessandro Marini, Jiří Špička a Lenka Kováčová. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 343–350.

"La langue – le lieu ou l'on habite? [Jazyk jako místo pro život? – Language as a Place for Living?]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 2006, č. 17, s. 182–187. – Vyšlo v roce 2007. – ISSN 1802-8713.

"Parole et silence dans le roman féminin contemporain: Camille Laurens et Emmanuèle Bernheim. [Slova a ticho v současném ženském románu: Camille Laurensová a Emmanuèle Bernheimová – Words and Silence in the Contemporary Women's Novel: Camille Laurens and Emmanuèle Bernheim]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 2007, č. 18, s. 337–343. – ISSN 1802-8713.

"L'apprenti et son maître – Anouilh et Giraudoux. [Učeň a jeho mistr – Anouilh a Giraudoux – Apprentice and His Master – Anouilh and Giraduoux]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 2007, č. 19, s. 199–205. – ISSN 1802-8713.

"La récéption du théâtre de Jean Giraudoux en Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres [Recepce divadelní tvorby Jeana Giraudouxe v Československu mezi dvěma válkami – The Reception of the Theatrical Works of Jean Giraudoux in Czechoslovakia Between the Two World Wars]." Écho des études romanes 4, 2008, č. 1, s. 77–85. – ISSN 1801-0865.

"L'espace et l'objet dans le vaudeville moderne: le cas de Marc Camoletti. [Prostor a objekt v moderním vaudevillu: příklad Marka Camolettiho – Space and Object in Modern Vaudeville: An Example of Marc Camoletti]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 20, 2008, č. 1, s. 47–54. – ISSN 1802-8713.

"Le retour aux origines dans le roman contemporain: l'exemple de Květa Legátová [Návrat ke kořenům v současné románové tvorbě: příklad Květy Legátové – The Return to the Roots in Contemporary Novel: The Example of Květa Legátová]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 20, 2008, č. 2. – V tisku. – ISSN 1802-8713.

"Marc Camoletti – héritier du vaudeville classique. [Marc Camoletti – dědic klasického vaudevillu – Marc Camoletti: A Heir of the Classic Vaudeville]." In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, (AFPhUP) 210/292. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 200–206. – ISBN 978-80-8068-780-9.

"Première république – âge d'or du théâtre français en Moravie [The First Republic: A Golden Age of French Theater in Moravia]." Romanica Olomucensia 21, 2009, 1, s. 71–79. (ISSN 1803-4136)

"Jean Anouilh – autor dvojznačné výpovědi [Jean Anouilh: An Author of Ambiguity]." Cizí jazyky ve škole 53, 2010, č. 5, s. 154–156. (ISSN 1210-0811)

"Monsieur Perrichon et les autres ou Voyage en tant que partie composante de la mythologie de l´époque [Monsieur Perricon and the Others, or, Travelling as an Integral Part of the Period Mythology; Pan Perrichon a ti druzí aneb Cesta jako součást dobové mytologie]." Romanica Olomucensia 22, 2010, Supplementum, s. 103–111. (ISSN 1803-4136)

"Mère ou «meurtrière»? Le crime au cœur de la famille dans l'univers romanesque de Marie-Hélène Lafon [Mother or murderess? The Crime in the Heart of a Family in the Fiction Universe of Marie-Hélène Lafon; Matka nebo vražedkyně? Zločin uvnitř rodiny v románové tvorbě Marie-Hélène Lafonové]." Romanica Olomucensia 22, 2010, č. 2, s. 143–151. (ISSN 1803-4136)

Francouzský vaudeville: Geneze a proměny žánru [The French Vaudeville: The Evolution and Transformations of a Genre]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 300 s. (ISBN 978-80-244-2485-9)

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži: Populární dobové žánry; životy, paměti, listy a cesty [French Prints in Archepiscopal Chateau Library in Kroměříž: Popular Period Genres; Biographies, Memoirs, Epistles, and Travelogues]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 150 s. (ISBN 978-80-244-2816-1)

"Cizinec v Olomouci aneb 20. Francouzská letní univerzita VNJH Brno [Stranger in Olomouc, or XXth French Summer University of Jan Hus Foundation]." Filozofia 66, 2011, č. 9, s. 954–955.

"K podobám genderové plurality kultury v současné francouzské próze [On the Forms of the Gender Plurality of Culture in Contemporary French Fiction]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 31–50. (ISBN 978-80-244-2981-6)

"Entre la gaieté et la tristesse: A propos de quelques pièces anouilhiennes [Mezi veselím a smutkem: K několika Anouilhovým hrám – Between Gaiety and Sorrow: On Several Anouilh's Plays]." In: Les passions de l´âme. Ed. Barbora Geistová Čakovská, Róbert Karul a Andrea Tureková. Bratislava: Aleph, 2010, s. 219–228. (ISBN 978-80-89491-05-6)

Weiß, Michaela:

"Anzia Yezierska v kontextu autobiografie amerických židovských autorek [Anzia Yezierska in the Context of Jewish-American Autobiographical Fiction]." Host 22, 2006, č. 1, s. 84–86.

"Kulturní projevy amerického židovského socialismu v první polovině 20. století [Cultural Aspects of Anerican Jewish Socialism in the First Half of the 20th Century]." In: Úvod do studia judaistiky. Ed. Jakub Guziur. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, s. 113–129.

"Retelling and Adaptation: Oliver Twist in Comics [Převyprávění a adaptace: Oliver Twist jako komiks]." In: Text, Hypertext and Context, Interpretation and Communication. Ed. Beatrica Kufelová, Nataliya Panasenko a Daniela Pteríková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, s. 236–244. (ISBN 978-80-8105-195-1)

"Israel Zangwill's Fires of Love [Ohně lásky Israela Zangwilla]." In: Silesian Studies in English 2009. Proceedings of the International Conference of English and American Studies. Ed. Michaela Náhliková a Marie Crhová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 371–383. (ISBN 978-80-7248-622-9)

Jewishness as Humanism in Bernard Malamud's Fiction [Židovství jako humanismus v próze Bernarda Malamuda]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 129 s. (ISBN 978-80-244-2525-2)

"Will Eisner’s Contract with Comics [Eisnerova Smlouva s komiksem]." American and British Studies Annual 2011, č. 4, s. 74–83. (ISSN 1803-6058)

"Call It Modernism: Henry Roth [Říkej tomu modernismus: Henry Roth]." Ostrava Journal of English Philology 3, 2011, č. 2, s. 53–65. (ISSN: 1803-8174)

"Kulturní pluralismus versus tavicí kotel: počátky hledání americké (židovské) identity [Cultural Pluralism vs. Melting Pot: The Beginnings of the Search of American (Jewish) Identity]." In: Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity. Ed. Josef Jařab. Olomouc: Periplum, 2011, s. 65–129. (ISBN 978-80-86624-61-7)

"Will Eisner: žánrová a formální pluralita amerického židovského komiksu [Will Eisner: The Plurality of Genres and Forms in American Jewish Comics]." In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Ed. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 191–204. (ISBN 978-80-244-2981-6)

Zajícová, Lenka:

"El castellano en el contexto de la emancipación del guaraní: Un estudio regional en Itapúa (Paraguay) [Španělština v kontextu emancipace guaraní: Regionální studie v Itapúa (Paraguay) – Spanish in the Context of Emancipation of Guarani: A Regional Study in Itapua (Paraguay)]." In: El español en América: Aspectos teóricos, particularidades, contactos. Ed. Volker Noll, Klaus Zimmermann a Ingrid Neumann-Holzschuh. Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 11. Frankfurt am Main – Madrid: Vervuert – Iberoamericana, 2005, s. 203–218.

"Jazykový kontakt a konflikt v Paraguayi [Language Contact and Conflict in Paraguay]." In: Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor: Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 12.–14. května 2003. Ed. Petr Pořízka a Vladimír P. Polách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 355–360.

"Vliv židovské mystiky v díle svaté Terezie z Ávily [Influence of Jewish Mysticism in the Work of St. Theresa of Ávila]." In: Slánské rozhovory 2004: Španělsko: Filosofie, teologie, dějiny umění, literatura. Ed. Vladimír Přibyl a Dana Přibylová. Slaný: Město Slaný, 2005, s. 21–27.

"El desplazamiento lingüístico en la región del Titicaca: historia y actualidad [Pohyb jazyků v oblasti jezera Titicaca: historie a současnost – Language Migration in the Area of the Lake Titicaca: History and the Present State]." In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Philosophica: Philologica 87: Romanica Olomucensia XV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 293–305.

"Algunas influencias del castellano en el guaraní paraguayo [Některé vlivy španělštiny v paraguayském guaraní – Some Influences of Spanish in Paraguayan Guarani]." In: Dinámica lingüística de las lenguas en contacto. Ed. Claudine Chamoreau a Yolanda Lastra. Hermosillo: Universidad de Sonora, División de Humanidades y Bellas Artes, 2005, s. 205–223.

"Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou [Amerindian Languages in Contact with Spanish]." Slovo a slovesnost 66, 2005, č. 1, s. 78–80.

"Indiánské jazyky Latinské Ameriky v texaském Austinu [Indigenous Languages of Latin America in Austin, Texas]." Slovo a slovesnost 67, 2006, č. 4, s. 317–320.

"Ekolingvistika vs. důsledky jazykových kontaktů [Ecolinguistics vs. Consequences of Language Contacts]." In: Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 17.–19. května 2004. Ed. Petr Pořízka a Vladimír P. Polách. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 319–324.

"Las variables sociales y las perspectivas del guaraní en la situación del contacto con el castellano [Sociální proměnné a perspektivy guaraní v situaci kontaktu se španělštinou – The Social Variables and the Prospects of Guaraní in the Situation of Contact with Spanish]." In: XIV Congreso Internacional de la ALFAL: Actas; 17 al 21 de octubre de 2005, Monterrey, México. Ed. Alba Valencia E. Santiago de Chile: ALFAL, 2006. CD-ROM.

"Židovská filozofie: stručný přehled pojetí, témat, periodizace, představitelů [Jewish Philosophy: Brief Survey of Concepts, Topics, Periods, Representatives]." In: Úvod do studia judaistiky. Ed. Jakub Guziur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 37–47.

"La decadencia de las lenguas en el siglo XXI [Úpadek jazyků v 21. století – The Decadence of Languages in the 21st Century]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 2007, č. 18, s. 355–364. – ISSN 1802-8713.

"Hamaca Paraguaya 02." Cinepur 16, 2007, č. 54, s. 18–19. – ISSN 1210-678X.

"52.º Congreso Internacional de Americanistas en Sevilla [52. mezinárodní kongres amerikanistů v Seville – 52nd International Congress of Americanists in Seville]." Ibero-Americana Pragensia 40 (2006): 254–257. – Vyšlo v roce 2008. – ISSN 0536-2520.

"Encuentros checo-argentinos en el área de los estudios lingüísticos y literarios [Česko-argentinská setkání na poli lingvistických a literárních studií – Czech-Argentinean Encounters in the Area of Linguistic and Literary Studies]." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica 20, 2008, č. 1, s. 84–95. – ISSN 1802-8713.

"Juan C. Godenzzi: En las redes del lenguaje. Cognición, discurso y sociedad en los Andes. [Juan C. Godenzzi: V sítích jazyka: Poznání, diskurz a společnost v Andách – Juan C. Godenzzi: In the nets of language: Cognition, discourse and society in the Andes]." Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 6, 2008, č. 1 (11), s. 242–244. – ISSN 1579-9425.

"Názvy pro příbuzenské vztahy v guaraní a otázky spojené s jejich standardizací [Kinship Terminology in Guarani and Problems with its Standardization]." In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Ed. Vladimír P. Polách. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 223–232. – ISBN 978-80-244-1984-8.

"El contacto y el deterioro en la morfología nominal del checo inmigrante en Paraguay [Kontakt a atrofie v nominální morfologii krajanské češtině v Paraguayi]." Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 8.1 (15) (2010), s. 171–184. (ISSN 1579-9425)

El bilingüismo paraguayo: Usos y actitudes hacia el guaraní y el castellano [Paraguayský bilingvismus: užití a postoje ke guaraní a španělštině]. Frankfurt: Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 2009. 324 s. (ISBN 978-3-86527-455-7)

"Diferentes formas del jopara [Různé formy jopara]." In Contacto lingüístico y la emergencia de variantes y variedades lingüísticas. Ed. Anna María Escobar a Wolfgang Wölck. Frankfurt: Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 2009, s. 23–38. (ISBN 978-3-86527-456-4).

"Czech-Argentinean Encounters in the Area of Linguistic and Literary Studies [Česko-argentinská setkání v oblasti lingvistiky a literárních studií]." In: Society of Information and Communication – Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts. Ed. Pablo M. Jacovkis a Vladimír Mařík. Buenos Aires: Presidencia de la Nación-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2009, s. 9–20. (ISBN 978-987-25203-0-4).

"Differences in Incorporation of Spanish Elements in Guarani Texts and Guarani Elements in Spanish Texts in Paraguayan Newspapers [Rozdíly v začlenění španělských prvků do textů v guaraní a prvky guaraní ve španělských textech v paraguayských novinách]." In: A New Look at Language Contact in Amerindian Languages. Ed. Claudine Chamoreau, Zarina Estrada Fernández a Yolanda Lastra. München: LINCOM Europa, 2010, s. 185–203. (ISBN 978-3-86288-030-0).

"Atlas Lingüístico Guaraní-Románico: Léxico del cuerpo humano [Guaraní-Romance Linguistic Atlas: Human Body Vocabulary; Guaranijsko-románský lingvistický atlas: Lexikum lidského těla]." Lingüística 25, 2011, s. 167–173. (ISSN 1132 0214)

"Logros y escollos de la nueva Ley de Lenguas en Paraguay [Successes and Pitfalls of the New Languages Act in Paraguay; Úspěchy a neúspěchy nového jazykového zákona v Paraguayi]." In: Endangered Languages: Voices and Images; Foundation for Endangered Languages: XV Annual International Conference. September 7-10, 2011. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador. Ed. Marleen Haboud a Nicholas Ostler. Bath: Foundation for Endangered Languages, 2011, s. 201–206. (ISBN 978-0-9560210-3-8)

"Language Contact, Language Decay and Morphological Change: Evidence from the Speech of Czech Immigrants in Paraguay [Jazykový kontakt, jazykový úpadek a morfologická změna: Doklad z mluvy českých přistěhovalců v Paraguayi]." In: Morphologies in Contact. Ed. Martine Vanhove, Thomas Stolz, Aina Urdze a Hitomi Otsuka. Berlin: Akademie-Verlag, 2012, s. 283–307. (ISBN 978-3-05-005701-9)